Phát huy vai trò người đứng đầu trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Chiều 8-11, phát biểu tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) tại nơi làm việc do UBND thành phố tổ chức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh nhận định công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ở các loại hình doanh nghiệp chưa thường xuyên, sâu rộng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện QCDCCS tại nơi làm việc của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, địa phương chưa quyết liệt... Để việc thực hiện QCDCCS đạt kết quả tốt trong thời gian đến, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, người sử dụng lao động ở các doanh nghiệp trong việc xây dựng và thực hiện QCDCCS tại nơi làm việc; phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội trong tham gia giám sát, phản biện xã hội, tuyên truyền, vận động công nhân, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng và thực hiện QCDCCS; tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, người đứng đầu doanh nghiệp với người lao động... Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh yêu cầu cấp ủy, chính quyền cơ sở phối hợp với lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn bám sát nội dung Nghị định số 60/2013/NĐ-CP để rà soát, bổ sung và sửa đổi các quy chế, quy định cho phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị mình nhằm triển khai thực hiện QCDCCS tại nơi làm việc một cách có hiệu quả và đúng quy định; nâng cao năng lực và hiệu quả Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện QCDCCS; nâng cao chất lượng quy trình thương lượng và thực hiện thoả ước lao động tập thể; tăng cường công tác tập huấn cho cán bộ công đoàn các cấp; quan tâm phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khoẻ, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất bảo đảm quyền, lợi ích của người lao động.

Theo báo cáo, việc triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP đã đạt một số kết quả nhất định. Nhận thức của các cấp, các ngành, cơ quan, doanh nghiệp, người sử dụng lao động, người lao động về thực hiện QCDCCS ngày càng nâng lên; công tác quản lý nhà nước về thực hiện QCDCCS được tăng cường. Qua đó, vai trò của tổ chức Đảng, Công đoàn trong doanh nghiệp từng bước được phát huy; tạo dựng được mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp... Theo đó, tỷ lệ doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở trực thuộc các cấp Công đoàn thành phố ký kết và gửi thỏa ước lao động thập thể đạt gần 81,8%. Tính đến ngày 30-9-2018, có 7.962 đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc với 228.191 người tham gia, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước; có 7.716 đơn vị tham gia bảo hiểm thất nghiệp với 221.157 người tham gia, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế từ năm 2014 đến nay, có 1.476 lượt doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn trực thuộc các cấp Công đoàn thành phố tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp...

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 8 doanh nghiệp thực hiện hiệu quả Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.
.