Xem xét thu hồi căn hộ chung cư bố trí không đúng đối tượng

.

ĐNO - Ngày 16-11, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ ký Thông báo số 178/TB-UBND về kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, bố trí, sử dụng chung cư thuộc sở hữu nhà nước tại Công ty Quản lý nhà chung cư, nay là Trung tâm Quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng (gọi tắt là công ty) và các đơn vị liên quan.

Nhiều vi phạm, sai sót trong bố trí chung cư thuộc sở hữu nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức tại Đà Nẵng.
Nhiều vi phạm, sai sót trong bố trí chung cư thuộc sở hữu Nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức tại Đà Nẵng.

Kết luận thanh tra cho hay trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, ký hợp đồng để bố trí căn hộ chung cư (CHCC), công ty để thiếu các thủ tục trong hồ sơ gồm: Giấy chứng nhận kết hôn, hộ khẩu và thủ tục bốc thăm khi bố trí CHCC đối với quyết định bố trí có từ hai trường hợp cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trở lên được bố trí thuê CHCC cùng một khu chung cư là không đúng quy định của thành phố.

Công ty tự ý thực hiện chuyển đổi CHCC và thu hồi CHCC cũ theo đơn xin chuyển đổi của 132 trường hợp; bố trí không đúng theo quyết định ban đầu của UBND thành phố.

Có 25 trường hợp CBCCVC nợ tiền thuê nhà trên 3 tháng nhưng công ty không thực hiện chấm dứt hợp đồng và đề nghị thu hồi CHCC; chưa gia hạn hợp đồng thuê CHCC khi đến hạn của 155 trường hợp là không đúng quy định của Bộ Xây dựng.

Công ty không thực hiện việc chấm dứt hợp đồng, kiến nghị thu hồi căn hộ và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với 98 trường hợp ở không đúng đối tượng và không ở thường xuyên.

Có 61 trường hợp cho thuê CHCC không có văn bản đồng ý của UBND thành phố; 6 trường hợp thông hai căn hộ với nhau, trong đó 3 trường hợp công ty tự ý nhân hệ số 1,5 đơn giá thuê căn hộ được thông khi chưa có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền. Một trường hợp không nhận CHCC đã bố trí nhưng công ty không báo cho UBND thành phố để có biện pháp xử lý theo quy định; sau đó, công ty lại bố trí căn hộ thuộc khu chung cư khác cho cá nhân này không qua xét duyệt.

Có 3 trường hợp CBCCVC đã được UBND thành phố phê duyệt cho mua đất làm nhà ở nhưng công ty không báo cáo UBND thành phố để thu hồi CHCC là chưa kịp thời thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Ngoài ra, theo kết quả kiểm tra tại các khu chung cư, có 17 trường hợp CBCCVC đang thuê nhà chung cư cho người khác ở không đúng đối tượng; 10 trường hợp khóa cửa được nhà trưởng xác nhận là  8 trường hợp người khác ở, hai trường hợp bỏ trống; có 13 trường hợp khác không ở thường xuyên.

Qua thanh tra, có 152 trường hợp CBCCVC hiện đang sở hữu nhà ở, 56 trường hợp đang có từ hai thửa đất trở lên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Các trường hợp này được xác định là không thực sự khó khăn, bức xúc về nhà ở nhưng vẫn hưởng chính sách hỗ trợ nhà chung cư của thành phố.

Từ kết luận trên của Thanh tra thành phố, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng thực hiện nghiêm việc xem xét điều kiện, tiêu chuẩn được bố trí CHCC và rà soát chặt chẽ tình trạng nhà ở, đất ở của đối tượng xin thuê CHCC trước khi tham mưu cho Hội đồng xét duyệt bố trí chung cư thành phố theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng rà soát các trường hợp đang được thuê chung cư của thành phố không còn phù hợp về điều kiện, tiêu chuẩn hoặc không còn thuộc đối tượng được thuê nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước thì tham mưu UBND thành phố quyết định thu hồi CHCC theo quy định.

Những trường hợp vi phạm các quy định khác được nêu ở trên, Chủ tịch UBND thành phố cũng chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các ban, ngành liên quan tham mưu cho UBND thành phố ra quyết định thu hồi CHCC.

Sở Xây dựng tổ chức kiểm điểm trách nhiệm trong việc theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra đối với công tác quản lý nhà chung cư để công ty xảy ra các vi phạm, thiếu sót như kết luận thanh tra đã nêu.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo Trung tâm Quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với người đứng đầu, các cá nhân, phòng, ban liên quan đến sai sót, khuyết điểm trong công tác quản lý, tiếp nhận hồ sơ và bố trí CHCC; chấn chỉnh và chấm dứt ngay việc chuyển đổi CHCC, thông phòng căn hộ với nhau và nhân hệ số 1,5 đơn giá thuê của căn hộ được thông; cho thuê CHCC không qua xét duyệt; không báo cáo UBND thành phố về các trường hợp được thành phố phê duyệt cho chuyển quyền sử dụng đất làm nhà ở để thực hiện thu hồi CHCC.

Các cơ quan, đơn vị có CBCCVC đang thuê chung cư thuộc sở hữu Nhà nước tổ chức kiểm điểm đối với cán bộ, chiến sĩ, CCVC cho người khác ở sai quy định CHCC của mình đang thuê; kê khai không đúng thực tế hoặc không kê khai về tình trạng nhà ở và đất ở thuộc sở hữu của riêng mình.

Chủ tịch UBND thành phố cũng chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Liên Chiểu, quận Cẩm Lệ về việc chưa nghiêm túc thực hiện việc rà soát tình trạng nhà, đất của 1.324 trường hợp CBCCVC đang thuê nhà chung cư của thành phố.  

TRIỆU TÙNG

;
.
.
.
.
.
.