Huyện Hòa Vang: Quy hoạch cán bộ nữ trong cấp ủy huyện giai đoạn 2020-2025 chiếm 40,7%

Ngày 14-12, theo đánh giá tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện đề án “Phát triển và tạo nguồn cán bộ nữ giữ các chức danh diện Ban Thường vụ quản lý đến năm 2020” của Huyện ủy Hòa Vang, các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở nhận thức sâu sắc về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác cán bộ nữ.

Đến nay, toàn huyện có 324/867 cán bộ nữ (chiếm tỷ lệ 37,4%, tăng 4,8%), trong đó có 231 cán bộ nữ có trình độ đại học (chiếm 71,3%, tăng 7,8%), trình độ trên đại học là 29 người (chiếm 9%, tăng 6,6%), trình độ trung cấp lý luận chính trị là 187 (chiếm 57,7%, tăng 7,8%); có 39/324 cán bộ nữ giữ chức vụ trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện và cán bộ chủ chốt của xã (chiếm 125, tăng 3,64%); 6 cán bộ nữ tham gia cấp ủy huyện (chiếm 14,28%), 1 cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ Huyện ủy (chiếm 9,1%), 56 cán bộ nữ tham gia cấp ủy cơ sở (chiếm 21,37%), 8 cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ cấp xã (chiếm 11,66%), nữ đại biểu HĐND huyện là 11/34 (chiếm 32,3%), nữ đại biểu HĐND cấp xã là 100/318 (chiếm 31,45%).

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, các phòng, ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025. Kết quả rà soát bổ sung quy hoạch tổng thể trên toàn huyện giai đoạn 2020-2025 có tỷ lệ nữ đạt và vượt so với quy định về tỷ lệ cơ cấu nữ của cấp trên.

Trong đó, quy hoạch cấp ủy huyện có 24/59 cán bộ là nữ (chiếm 40,7%, tăng 23,8% so với giai đoạn 2015-2020), quy hoạch Ban Thường vụ Huyện ủy là 5/19 cán bộ là nữ (chiếm 26,3%, tăng 13,8%), có 6 cán bộ nữ ở xã được quy hoạch vượt cấp vào Huyện ủy, 2 cán bộ nữ quy hoạch vào ban thường vụ, 2 cán bộ nữ quy hoạch cán bộ chủ chốt của huyện.

S.TRUNG

;
;
.
.
.
.
.