Phát động phong trào chống rác thải nhựa

.

UBND thành phố vừa có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các hội, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị phát động phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn thành phố.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị; tổ chức đăng ký tham gia thực hiện phong trào chống rác thải nhựa trong cơ quan, đơn vị gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm ngăn chặn ô nhiễm rác thải nhựa và nilon.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các phường, xã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của rác thải nhựa, nilon đối với môi trường và khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần đối với từng hộ gia đình; hướng dẫn, tuyên truyền các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố hạn chế sử dụng túi nilon, các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong quá trình hoạt động Sở Công thương tuyên truyền, hướng dẫn các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ hạn chế việc sử dụng túi nilon khó phân hủy trong bao gói hàng hóa cho người tiêu dùng; tăng tỷ lệ sử dụng túi nilon dễ phân hủy, thân thiện môi trường hoặc túi xách sử dụng nhiều lần; phát động phong trào “Ngày không sử dụng túi nilon”, “Hạn chế sử dụng túi nilon khó phân hủy”.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.