Quận Hải Châu: Năm 2019, phấn đấu thu ngân sách 1.550 tỷ đồng

.

Ngày 15-12, tại hội nghị lần thứ 16 (mở rộng) triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, Quận ủy Hải Châu xác định: năm 2019, quận tập trung tạo môi trường thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách gắn với an sinh, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa-xã hội, duy trì nền nếp và hiệu lực quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đô thị-môi trường, tiếp tục đưa việc thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” đi vào chiều sâu, hoàn thành xây dựng “Phường điện tử mức độ 1” tại 13 phường. Quận phấn đấu đạt các chỉ tiêu cụ thể: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 15-16% so với năm 2018; giá trị sản xuất công nghiệp dân doanh tăng 6%; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 1.550 tỷ đồng, tăng trên 22%; giải quyết việc làm cho khoảng 9.000 lao động...

Năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của quận ước đạt 50.743 tỷ đồng, tăng 15,06% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách ước đạt 1.266 tỷ đồng, đạt 87,68% so với dự toán giao. Đến nay, có 13 phường được công nhận “Phường thân thiện môi trường”, trên địa bàn không có điểm nóng về môi trường gây bức xúc nhân dân. Quận thực hiện tốt chính sách với người có công, hoàn thành xây mới 70 nhà và sửa chữa 153 nhà cho đối tượng chính sách đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Quận đã xóa hết 100% hộ nghèo giai đoạn 2016-2020 và về đích trước 2 năm so với Đề án giảm nghèo của thành phố; giải quyết việc làm cho 8.076 lao động. Đảng bộ quận phát triển 216 đảng viên mới (trong đó có 25 đảng viên khu dân cư) .

Q.KHẢI

;
;
.
.
.
.
.