Quận Ngũ Hành Sơn: Năm 2019, triển khai đề án khu phố du lịch An Thượng

.

Ngày 14-11, Quận ủy Ngũ Hành Sơn tổ chức Hội nghị lần thứ 15 (mở rộng) nhằm tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, năm 2019, quận Ngũ Hành Sơn triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh các ngành kinh tế quận.

Một số chỉ tiêu phấn đấu được quận xác định: Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng 15,5-16% so với ước thực hiện năm 2018. Cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp lần lượt là 74,1%-23,8%-2,1%. Tổng vốn đầu tư phát triển ước thực hiện 98 tỷ đồng; trong đó, vốn thành phố quản lý 50 tỷ đồng, vốn UBND quận quản lý 48 tỷ đồng; triển khai đề án khu phố du lịch An Thượng; nghiên cứu, đầu tư nâng cấp chợ Bắc Mỹ An; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trọng điểm trên địa bàn quận.

Năm 2018, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn quận ước thực hiện 2.700 tỷ đồng, tăng 24,07% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành du lịch-dịch vụ tiếp tục khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn của quận, chiếm tỷ lệ 69,81% trong cơ cấu ngành. Tổng thu ngân sách của quận thực hiện 631,438 tỷ đồng, đạt 122,44% kế hoạch thành phố và 120,8% kế hoạch quận; chi ngân sách Nhà nước ước thực hiện 533,585 tỷ đồng, đạt 101,06% kế hoạch thành phố và 99,73% kế hoạch quận. Đảng bộ phát triển 83 đảng viên mới.

NAM BÌNH

;
;
.
.
.
.
.