Tập trung chất vấn những vấn đề cụ thể của thành phố

.

*Lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các chức danh do HĐND thành phố bầu hoặc phê chuẩn

Đây là yêu cầu của Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung tại cuộc họp giữa Thường trực HĐND thành phố và tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND thành phố vào chiều 5-12 nhằm chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 13-12.

Tại kỳ họp lần này, HĐND thành phố sẽ thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND thành phố bầu hoặc phê chuẩn như: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các ban của HĐND, Chánh Văn phòng HĐND thành phố; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND thành phố. Trường hợp một người đồng thời giữ nhiều chức vụ nêu trên thì lấy phiếu tín nhiệm một lần đối với chức vụ cao nhất; không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ nêu trên có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 9 tháng, tính đến ngày khai mạc kỳ họp. Phiếu tín nhiệm được lấy ở 3 mức: Tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp.

Các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về các nội dung: hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố và việc lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, bức xúc của cử tri tại địa phương; các nội dung tập trung thảo luận, chất vấn và lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 9; giám sát những vấn đề tồn đọng theo các nghị quyết đã ban hành; góp ý dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2019.

Nhấn mạnh kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa IX có ý nghĩa quan trọng, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đề nghị tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND thành phố triển khai nghiêm túc các nội dung liên quan của kỳ họp đến các thành viên trong tổ; từ đó có ý kiến góp ý để nâng cao chất lượng kỳ họp cũng như tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và đăng ký nội dung chất vấn. Đối với nội dung chất vấn, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung yêu cầu tập trung vào những vấn đề cụ thể mà thực tiễn đặt ra và cử tri quan tâm, như: thúc đẩy phát triển kinh tế, thu ngân sách, quản lý trật tự xây dựng, xúc tiến đầu tư, môi trường, công tác cải cách hành chính...

NAM BÌNH
 

;
;
.
.
.
.
.