Xây dựng Đà Nẵng thành điểm sáng về khuyến học khuyến tài của cả nước

.

ĐNO - Đây là đề nghị của nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan tại Đại hội đại biểu khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023 Hội Khuyến học thành phố, sáng 15-12.

Đến dự có, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng.

a
Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng và sự quan tâm chăm lo sự nghiệp khuyến học khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

"Cách làm khuyến học của Đà Nẵng thể hiện sự năng động, sáng tạo và đạt hiệu quả cao; Đà Nẵng là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thành quả hoạt động KHKT, xây dựng xã hội học tập", Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan nói.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đề nghị lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và Hội Khuyến học thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hơn nữa hiệu quả xây dựng xã hội học tập, vừa chăm lo KHKT đối với tuổi trẻ, vừa tăng cường tuyên truyền vận động người lớn tuổi tham gia học tập, xây dựng Đà Nẵng thành điểm sáng của cả nước về hoạt động KHKT và phong trào học tập suốt đời.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí tặng hoa chúc mừng đại hội.

Tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng biểu dương và đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Khuyến học thành phố, khẳng định các cấp Hội và đội ngũ những người làm công tác KHKT đã góp phần tạo dựng nền tảng cho Đà Nẵng trở thành một thành phố học tập, một đô thị văn minh, hiện đại.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng bày tỏ mong muốn, sau đại hội, đội ngũ cán bộ Hội tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động các cấp Hội Khuyến học, đóng góp tích cực vào sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài để xây dựng thành phố quê hương ngày càng giàu đẹp, thiết thực góp phần vào sự nghiệp chấn hưng và phát triển ngành giáo dục nước nhà.

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 39 thành viên, Ban Thường vụ 11 thành viên. Ông Trần Đình Liễn được bầu lại làm Chủ tịch Hội; ông Nguyễn Hữu Xạ và ông Đàm Văn Hòe được bầu lại làm Phó Chủ tịch Hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học thành phố tổ chức nhiều hoạt động, chương trình, dự án, mô hình KHKT, đem lại hiệu quả thiết thực; các cấp Hội đã vận động được 106,7 tỷ đồng, trao 329.331 suất học bổng cho học sinh, sinh viên khó khăn và phần thưởng cho các em học giỏi.

Hoạt động khuyến học đã giúp những học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường, còn hoạt động khuyến tài khích lệ kịp thời tinh thần thi đua vượt khó học giỏi của các em, thiết thực đóng góp vào sự nghiệp trồng người trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, việc triển khai phong trào học tập suốt đời với các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” đã tác động tích cực đến nhận thức của người dân về sự cần thiết phải học tập và xây dựng xã hội học tập.

Nhiệm kỳ mới, Hội Khuyến học thành phố tăng cường các hoạt động KHKT, kết hợp KHKT với nhiệm vụ chính trị của địa phương; đẩy mạnh phong trào “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ khuyến học”.

                                                       Tin và ảnh: LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.