Chú trọng tính thiết thực trong phong trào thi đua

.

Sáng 9-1, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua-khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đồng chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng chủ trì điểm cầu Đà Nẵng.

Năm 2018, công tác thi đua, khen thưởng trên cả nước chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018) được các ngành, các cấp quan tâm tổ chức, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp cả nước. Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau được toàn Đảng, toàn dân chung tay thực hiện, mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Hoạt động của các cụm, khối thi đua có nhiều đổi mới và ngày càng thiết thực. Chất lượng công tác khen thưởng được nâng lên, chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, chuyên đề, đối ngoại; nâng cao tỷ lệ khen thưởng cho nông dân, công nhân, người lao động; tập trung tháo gỡ, giải quyết tồn đọng khen thưởng thành tích kháng chiến.

Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng cho 55.463 trường hợp, trong đó khen niên hạn cho lực lượng vũ trang 29.481 trường hợp, khen thưởng thành tích kháng chiến 8.351 trường hợp, khen cống hiến 2.161 trường hợp, khen thưởng đối ngoại 150 trường hợp, khen thành tích thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 15.320 trường hợp.

Trong năm 2019, Hội đồng thi đua-khen thưởng các cấp tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh năm 2019, thiết thực chào mừng các ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị lớn của đất nước; qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. Đồng thời, Hội đồng thi đua-khen thưởng các cấp cần nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Công tác bình chọn, xét duyệt khen thưởng cần thực hiện đúng quy trình, thủ tục; chú trọng khen thưởng những mô hình mới, nhân tố mới, tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất, hành động dũng cảm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Thi đua-Khen thưởng các cấp, ngành, địa phương trên cả nước; đồng thời đề nghị, trong năm 2019, Hội đồng thi đua-khen thưởng các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, đưa phong trào thi đua yêu nước thành làn sóng mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn dân; cần phát động phong trào thi đua rộng khắp; xây dựng chương trình, hoạt động thi đua thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị; tăng cường phát hiện, tuyên truyền, bồi dưỡng những cá nhân tiêu biểu, mô hình mới, tạo điều kiện tan lỏa sâu rộng phong trào thi đua trong cả nước.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.