Quận Thanh Khê

Chú trọng tham mưu tạo nguồn nhân lực, công tác cán bộ

Ngày 11-1, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của các cơ quan tham mưu, giúp việc, Quận ủy Thanh Khê đề nghị các cơ quan tham mưu, giúp việc của Quận ủy Thanh Khê tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và thành phố; xây dựng và triển khai thực hiện đề án của Quận ủy về công tác tạo nguồn nhân lực, phát triển cán bộ nữ, cán bộ trẻ lãnh đạo, quản lý; xây dựng kế hoạch điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo ở các cơ quan, đơn vị, địa phương; tham mưu Thường trực Quận ủy chỉ đạo tăng cường các biện pháp đấu tranh kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, cớ bạc, đòi nợ thuê, trộm cắp, cướp giật, kiên quyết không để xảy ra đột biến phức tạp về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Trọng Hùng
 

;
;
.
.
.
.
.