Thí điểm sử dụng dữ liệu nhân, hộ khẩu khi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

.

UBND thành phố vừa có văn bản thống nhất phương án thí điểm sử dụng dữ liệu nhân, hộ khẩu điện tử thay thế sổ hộ khẩu khi giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT).

Theo đó, UBND thành phố giao Sở TT-TT chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các quận, huyện, phường, xã thí điểm hơn 28 TTHC cấp quận, huyện, phường, xã, trong trường hợp người dân không mang sổ hộ khẩu (bản sao, bản chính) từ ngày 1-2 đến 1-5-2019.

UBND các quận, huyện, phường, xã sử dụng dữ liệu nhân, hộ khẩu khi tiếp nhận, xử lý hồ sơ một cửa của công dân có yêu cầu thành phần sổ hộ khẩu như sau: công dân nộp hồ sơ; công chức tiếp nhận/xử lý hồ sơ ghi số chứng minh nhân dân của công dân vào phân hệ tra cứu được cấp quyền (trên phần mềm quản lý nhân, hộ khẩu) để tra cứu, xác nhận thông tin hộ khẩu.

Nếu thông tin tra cứu trùng khớp với việc khai báo trong các thành phần hồ sơ khác, công chức xử lý hồ sơ thực hiện giải quyết tiếp hồ sơ như trường hợp được cung cấp sổ hộ khẩu (hoặc bản sao hợp lệ). Công chức xử lý hồ sơ thực hiện việc in thông tin nhân, hộ khẩu có được trên phần mềm quản lý nhân, hộ khẩu để lưu hồ sơ, thay cho bản sao sổ hộ khẩu.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ đánh giá tính hiệu quả việc triển khai phương án thí điểm trên và đề xuất quy định cụ thể trong thành phần hồ sơ để đơn giản hóa TTHC trong năm 2019; tham mưu UBND thành phố danh sách toàn bộ TTHC có thể sử dụng dữ liệu nhân, hộ khẩu thay thế sổ hộ khẩu (hoặc bản sao hợp lệ) khi giải quyết hồ sơ TTHC trong năm 2019…

DÂN HÙNG
 

;
;
.
.
.
.
.