Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019

.

Ngày 11-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, Trưởng bộ phận Thường trực của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: ĐẶNG NƠ
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: ĐẶNG NƠ

Theo báo cáo tại cuộc họp, năm 2018, Bộ phận Thường trực Thành ủy và Tổ giúp việc của Bộ phận Thường trực Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) hoạt động nghiêm túc theo chương trình công tác và Quy chế làm việc, triển khai có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm; quan tâm củng cố, kiện toàn nhân sự bộ phận Thường trực Thành ủy và Tổ giúp việc

của Bộ phận Thường trực Thành ủy nhằm bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình, đôn đốc, chỉ đạo các cấp, những việc cần tiếp tục làm ngay nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Triển khai nhiệm vụ năm 2019, Bộ phận Thường trực Thành ủy thống nhất một số nội dung, chương trình trọng tâm nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo đó, sẽ tổ chức hội nghị của Thành ủy sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); làm việc với Đảng đoàn HĐND thành phố về kết quả thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TU, đặc biệt là việc nâng cao hiệu quả giám sát của HĐND thành phố và các cấp đối với hoạt động của chính quyền trong việc thực hiện pháp luật liên quan đến đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; hoàn thiện quy định và thực hiện lấy phiếu tín nhiệm định kỳ hoặc đột xuất khi thấy cần thiết đối với các chức danh do HĐND bầu.

Chương trình cũng có cuộc làm việc với quận Liên Chiểu về việc triển khai các nội dung Kế hoạch số 17-KH/TU, đặc biệt là việc cụ thể hóa thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, đối thoại trực tiếp và xử lý những kiến nghị, đề xuất của nhân dân; thực hiện có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; phát huy vai trò của nhân dân đấu tranh chống suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

ĐẶNG NỞ
 

;
;
.
.
.
.
.