Triển khai một số nhiệm vụ quan trọng ngay sau Tết

.

Theo báo cáo tình hình các mặt hoạt động trước và trong Tết Kỷ Hợi 2019 của UBND thành phố, các sở, ban, ngành, địa phương đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết cổ truyền trong không khí đầm ấm, vui tươi, lành mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được bảo đảm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống của các gia đình chính sách được quan tâm...

Sau kỳ nghỉ Tết, để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện bám sát các nghị quyết liên quan của Thành ủy, HĐND thành phố, những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước thành phố Đà Nẵng năm 2019 của UBND thành phố, khẩn trương chỉ đạo quyết liệt, tổ chức triển khai đồng bộ, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, công việc theo chương trình công tác đã đề ra từ đầu năm.

Thành phố tập trung cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gắn với triển khai có hiệu quả nghị quyết của Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Trước mắt, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng đề án về một số cơ chế, chính sách đặc thù trên lĩnh vực quản lý về quy hoạch, đất đai, đô thị, đầu tư, tài chính - ngân sách, tổ chức, nhân sự và tiền lương…

Các đơn vị, địa phương quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay những ngày làm việc sau Tết, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhu cầu giao dịch của người dân. Thủ trưởng các đơn vị không tham dự lễ hội nếu không được lãnh đạo thành phố phân công. Cán bộ, công chức không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

Các địa phương, đơn vị tăng cường nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước; các biện pháp đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, chống thất thu thuế; quản lý chặt chẽ việc tổ chức lễ hội bảo đảm tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và thực hiện nếp sống văn minh tại các khu du lịch, các lễ hội; tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải, bảo đảm an toàn kỹ thuật các phương tiện, kiên quyết xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông sau Tết; bảo đảm nhân lực, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị, phương tiện khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh; chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các lực lượng chức năng đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn mọi hoạt động chống phá, bảo đảm ổn định an ninh trật tự; tiếp tục triển khai kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm; triển khai các biện pháp phòng ngừa cháy nổ; huy động lực lượng tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn, phân luồng, không để xảy ra ùn tắc giao thông. Sở Xây dựng phối hợp bảo đảm tiến độ các công trình, dự án được dư luận quan tâm tại Thông báo số 331-TB/TU ngày 31-1-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm sớm giải quyết các vấn đề bà con cử tri và nhân dân thành phố thường xuyên quan tâm, theo dõi, có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh việc kiện toàn, củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; kiện toàn, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực công tác, vị trí việc làm; những cán bộ nào không đáp ứng yêu cầu thì nghiên cứu điều chuyển, bố trí công việc khác phù hợp; không để trong bộ máy có những cán bộ e dè, ngại va chạm, thiếu trách nhiệm, sợ trách nhiệm, không dám làm, không có nỗ lực phấn đấu.

B.T

;
;
.
.
.
.
.