90 thanh niên nhập ngũ vào lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố

.

Cùng với hơn 1.000 thanh niên thành phố Đà Nẵng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, sáng 20-2, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng tiếp nhận 90 chiến sĩ mới nhập ngũ vào lực lượng.

Trong thời gian hơn 4 tháng học tập, huấn luyện tại BĐBP tỉnh Quảng Nam, chiến sĩ mới sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, pháp luật, nghiệp vụ biên phòng; thực hành thuần thục các bài võ thể dục, võ tay không, tập duyệt đội hình, đội ngũ. Chiến sĩ mới hiểu biết thêm về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; truyền thống của lực lượng BĐBP qua 60 năm xây xựng, chiến đấu và trưởng thành; chức năng, nhiệm vụ của BĐBP trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc. Kết thúc khóa huấn luyện chiến sĩ mới sẽ được biên chế về nhận công tác tại các phòng, ban, cơ quan và đơn vị thuộc BĐBP thành phố Đà Nẵng.

BÁ VĨNH

;
;
.
.
.
.
.