Khai thác tiềm năng năng lượng mặt trời

.

Ngày 14-3, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng (DECC) và Ban quản lý Dự án phát triển năng lượng mặt trời (thuộc Phái đoàn Liên minh châu Âu - EU) phối hợp tổ chức hội thảo về xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) và bản đồ tiềm năng ứng dụng năng lượng mặt trời trên địa bàn thành phố; đồng thời phát hành Sổ tay hướng dẫn phát triển các dự án điện mặt trời lắp mái.

Tổng số vốn đầu tư cho dự án phát triển năng lượng mặt trời là 444.169 EUR, trong đó vốn viện trợ không hoàn lại là 393.000 EUR. Dự án kéo dài 40 tháng (từ tháng 7-2017 đến tháng 10-2020), gồm 3 hợp phần: hỗ trợ xây dựng thể chế nhằm phát triển các khung chính sách và quy định về năng lượng mặt trời, thúc đẩy các dịch vụ năng lượng mặt trời tới người sử dụng cuối cùng; hỗ trợ đầu tư lắp đặt thí điểm hệ thống năng lượng mặt trời tại một số điểm được lựa chọn (cơ sở công và hộ gia đình); nâng cao năng lực và trao đổi kiến thức về phát triển năng lượng mặt trời. Đây là một hoạt động thuộc hợp phần hỗ trợ chính sách của dự án nhằm tăng khả năng tiếp cận nguồn năng lượng sạch tại thành phố do EU tài trợ.

Theo đó, từ tháng 9-2018 đến 2-2019, các kỹ sư và nhà khoa học đã tiếp cận các nguồn thông tin, dữ liệu và trực tiếp đo đạc tại nhiều mái nhà, khu vực mặt đất, mặt nước để xây dựng CSDL về năng lượng mặt trời.

Đến nay, việc xây dựng CSDL năng lượng mặt trời cho thành phố bao gồm dữ liệu không gian bản đồ và các dữ liệu thuộc tính theo chuyên đề năng lượng mặt trời đã cơ bản hoàn thành. CSDL này sẽ làm nền tảng để thiết kế và phát triển ứng dụng bản đồ tiềm năng năng lượng mặt trời Đà Nẵng, phục vụ mục đích phổ biến rộng rãi. Hiện sản phẩm đang vận hành trên mạng Internet tại địa chỉ tạm thời http://geovietmap.com:8090.

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.