Nghiên cứu xây dựng nhà máy đốt rác phát điện

.

Chiều 13-3, phát biểu tại cuộc họp với các sở, ngành để nghe Công ty CP Môi trường Việt Nam và Công ty Everbright International báo cáo, đề xuất chuyển đổi công năng dự án nhà máy phân loại, tái chế rác tại bãi rác Khánh Sơn do Công ty CP Môi trường Việt Nam làm chủ đầu tư thành nhà máy đốt rác phát điện với công suất khoảng 400 tấn rác/ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá lại toàn bộ việc đầu tư, xây dựng, hoạt động của dự án Nhà máy đốt rác phát điện TP. Cần Thơ mà Công ty Everbright International đã đầu tư và đang vận hành, đặc biệt là đánh giá của các bộ, ngành Trung ương cũng như các thủ tục pháp lý, chuyển giao công nghệ… để đề xuất lãnh đạo thành phố về chủ trương đầu tư.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với 2 công ty nghiên cứu xây dựng đề án đầu tư xây dựng, tiến độ triển khai dự án, giá thành xử lý rác, thời gian hoạt động, đánh giá tác động môi trường, sự ảnh hưởng của dự án đến môi trường xung quanh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Công ty CP Môi trường Việt Nam đánh giá lại toàn bộ hoạt động trong giai đoạn 1 của dự án Nhà máy phân loại, tái chế rác tại bãi rác Khánh Sơn… Các sở, ngành khẩn trương nghiên cứu và báo cáo UBND thành phố các nội dung liên quan đến đầu tư dự án nhà máy đốt rác phát điện trong thời gian 1 tuần.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.