Vận động nông dân phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh biên giới biển, đảo

.

Ngày 13-3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Hội Nông dân thành phố ký kết chương trình phối hợp vận động nông dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển, đảo giai đoạn 2019-2023.

Theo đó, trong 5 năm tới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Hội Nông dân thành phố phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên nông dân và cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của địa phương, tích cực tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trên biển, đảo của Tổ quốc.

Hai  đơn vị phối hợp tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới biển thành phố trong sạch, vững mạnh; vận động, hướng dẫn hội viên nông dân khu vực biên giới biển thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội gắn với thực hiện phong trào “Toàn đân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; vận động nông dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với giữ gìn an ninh trật tự - an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển.

NAM TRÂN

;
;
.
.
.
.
.