Chủ động tham mưu thực hiện hiệu quả Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị

.

ĐNO - Đây là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Khối các cơ quan công tác Đảng thành phố (Khối 9) tổ chức sáng 18-4.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Công Trí trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Đức Hoàng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trên cơ sở báo cáo của Hội đồng TĐKT Khối 9 cũng như những kiến nghị, đề xuất của cơ quan, đơn vị thành viên trong khối, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác TĐKT của toàn Khối đã đạt được trong năm 2018.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí nhấn mạnh, năm 2018, bên cạnh những mặt thuận lợi cơ bản, thành phố vẫn còn nhiều khó khăn và có cả những vấn đề phát sinh mới phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và gây dư luận xấu trong nhân dân. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Thành ủy trong việc tập trung lãnh đạo công tác tư tưởng, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó có các cơ quan thành viên của Khối 9 trong việc bám sát chức năng nhiệm vụ, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh các phòng trào thi đua, triển khai khá toàn diện và thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Trung ương, Thành ủy và các  ngành, các cấp. Trong đó, nổi bật nhất là việc tập trung hoàn thành tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm mà Thành ủy giao, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (ảnh giữa) trao cờ thi đua của UBND thành phố cho Cơ quan UBKT Thành ủy Đà Nẵng và Báo Đà Nẵng.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (ảnh giữa) trao cờ thi đua của UBND thành phố cho Cơ quan UBKT Thành ủy Đà Nẵng và Báo Đà Nẵng.

Theo đánh giá của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, tất cả các cơ quan thành viên của Khối 9 đều cố gắng tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhất là 3 nhiệm vụ trọng tâm của Thường trực Thành ủy giao; các thành viên trong khối đã có nhiều nét mới trong công tác TĐKT. 

Ngoài ra, bên cạnh công tác chuyên môn, công tác TĐKT của Khối 9 đã được triển khai có hiệu quả, gắn với việc đẩy mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng, như việc thực hiện các nội dung “5 xây” , “3 chống”  theo tinh thần Chỉ thị 29 của Ban Thường vụ Thành ủy cũng như việc nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan Đảng được đẩy mạnh, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, xây dựng cơ quan văn hóa cũng như tích cực vận động đóng góp hỗ trợ cán bộ công chức, hoạt động từ thiện nhân đạo được các cơ quan trong khối làm tốt.

“Nhìn chung phong trào thi đua trong toàn Khối 9 đã tạo được động lực để thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị và tạo ra không khí, khí thế sôi nổi, vui tươi trong việc sinh hoạt của Khối . Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác TĐKT, Khối 9 vẫn còn nhiều mặt hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm chưa thực sự khắc phục được. Đơn cử như, công tác thi đua phục vụ nhiệm vụ chính trị ở nhiều thời điểm còn chưa được chú trọng thực hiện tốt, dẫn đến mức độ hoàn thành chuyên môn chưa đồng đều, tiến độ công việc chưa đảm bảo được theo quy định. Mặt khác, công tác tham mưu trong xây dựng Đảng của Khối tuy đã có nhiều cố gắng nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; việc kiểm tra chương trình giám sát của các cấp ủy đảng còn dàn trải, chưa đi sâu vào lĩnh vục nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực cũng như những vấn đề bức xúc gây dư luận xấu trong xã hội…”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cho rằng, năm 2019 là năm “nước rút” để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 5 năm cũng như việc triển khai thực hiện Nghị quyết 43 - NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045 và chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, vì vậy các cơ quan, đơn vị thành viên trong Khối 9 cần phải nỗ lực phấn đấu tối đa để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên  môn. Bên cạnh đó, công tác thi đua ở các thành viên trong khối cần phải tổ chức triển khai tốt hơn nữa để tạo ra động lực cho việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong năm 2019.

Để làm tốt nhiệm vụ này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị các thành viên trong Khối 9 cần triển khai quyết liệt các giải pháp để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra; đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả chương trình của Nghị quyết 43 - NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó chủ động tham mưu về cơ chế chính sách để thực hiện tốt Nghị quyết này.

Tại hội nghị, UBND thành phố tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước Khối 9 năm 2018 cho Cơ quan UBKT Thành ủy và Báo Đà Nẵng. Ban Dân vận Thành ủy và Ban Bảo vệ chăm sóc, sức khỏe cán bộ thành phố được UBND thành phố tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Dịp này, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Khối 9 Trần Đình Hồng, Trưởng Ban Tuyên giao Thành ủy đã chuyển giao chức trách chủ tịch luân phiên Hội đồng TĐKT Khối 9 khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2020 cho Ban Tổ chức Thành ủy.

 Tin và ảnh:  TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.