Đà Nẵng cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo cương lĩnh, nghị quyết của Đảng

.

Ngày 16-4, Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm trưởng đoàn có chương trình làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Cương lĩnh 2011 và tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII của Đảng và Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai (giữa) phát biểu kết luận tại buổi làm việc. 	               Ảnh: ĐẶNG NỞ
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai (giữa) phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Tham dự buổi làm việc còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ; Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cho biết, kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 và hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố thể hiện rất rõ nét. Hầu hết các nhiệm vụ cụ thể được giao đều đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế tăng trưởng nhanh và ổn định, chất lượng tăng trưởng được cải thiện qua từng năm, đến nay, 10/14 chỉ tiêu đạt tiến độ nghị quyết đề ra; 3 đột phá được tập trung chỉ đạo và mang lại kết quả bước đầu. Đà Nẵng dần định hình và xác lập vai trò, vị thế đối với khu vực miền Trung và cả nước. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố cơ bản được bảo đảm, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiểm soát; trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị có nhiều chuyển biến tích cực.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thời gian qua, thành phố có một số vấn đề nổi cộm, phức tạp, gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến hình ảnh của Đà Nẵng, tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng như công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố, song cấp ủy các cấp đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị cao, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Nhờ đó, công tác xây dựng Đảng đạt được những kết quả quan trọng. Công tác vận động quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; hệ thống chính trị ngày càng hướng về cơ sở, sâu sát với quần chúng, tiếp tục tạo sự đồng thuận, ổn định và phát triển của thành phố trong những năm qua.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế, như: kinh tế tăng trưởng khá cao và liên tục nhưng quy mô còn nhỏ, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế; tích lũy của nền kinh tế còn hạn chế; kinh tế tư nhân chưa phát triển mạnh, các doanh nghiệp đa phần quy mô nhỏ và siêu nhỏ; chưa có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn; chất lượng nguồn nhân lực và đội ngũ trí thức khoa học của thành phố chưa đáp ứng yêu cầu phát triển mới của thành phố; trên một số lĩnh vực, còn thiếu những cơ chế, chính sách và giải pháp đủ mạnh, tạo thêm động lực để phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của thành phố; công tác cán bộ còn một số vấn đề bất cập…

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các chủ trương của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã kiến nghị, đề xuất với Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII sớm báo cáo Quốc hội và Chính phủ ban hành các cơ chế và chính sách đặc thù mới thay thế cho Nghị định 144/NĐ-CP của Chính phủ, theo hướng tạo điều kiện tốt hơn cho thành phố Đà Nẵng phát triển, theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 29-1-2019 của Bộ Chính trị.

Thành phố kiến nghị Trung ương, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan sớm có hướng giải quyết và tháo gỡ các vướng mắc trong việc thi hành Kết luận 2852/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ năm 2012 nhằm tạo điều kiện giải phóng nguồn lực từ hàng trăm dự án và các khu đất để phát triển sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ để sớm kết thúc việc thanh tra, điều tra các vụ việc, vụ án, đưa ra xử lý sớm, để thành phố tập trung giải quyết tốt các vấn đề kinh tế - xã hội, cũng như tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đặc biệt việc giải quyết các sai phạm liên quan đất đai cần xem xét bối cảnh thực tế có tính lịch sử của thành phố trong 20 năm trực thuộc Trung ương.

Thành phố kiến nghị Đoàn công tác báo cáo Bộ Chính trị chỉ đạo Chính phủ có phương án đánh giá hiệu quả sử dụng nhân lực tại các địa phương; cân đối phương án giao biên chế phù hợp, đặc biệt là biên chế công chức; tránh tình trạng cùng cơ quan chuyên môn nhưng có tỉnh có số lượng người làm việc nhiều, có tỉnh có số lượng ít nhưng khi tinh giản biên chế với tỷ lệ như nhau.

Cùng với đó, cần báo cáo Bộ Chính trị chỉ đạo Chính phủ cho phép các địa phương được cân đối, hoán đổi chỉ tiêu số lượng người làm việc thành chỉ tiêu biên chế công chức để đảm bảo nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ chính trị, giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời bảo đảm thực hiện quy định về quản lý biên chế, giải quyết tình trạng hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, không tăng tổng biên chế được Chính phủ giao.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng đề nghị sớm sửa đổi Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế theo hướng linh hoạt để tạo điều kiện các địa phương trong tinh giản biên chế; đề nghị sửa đổi Nghị định số 92/NĐ-CP ngày 22-10-2009 và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 8-4-2013 theo hướng bỏ hẳn người hoạt động không chuyên trách, những việc này giao cho cán bộ, công chức đảm nhận để khắc phục bất cập trong thu nhập và trách nhiệm không rõ ràng như hiện nay.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh: Đà Nẵng đã cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và đạt được nhiều thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng cao, ước tăng bình quân 8,9%/năm trong giai đoạn 2011- 2020; bình quân thu nhập đầu người năm 2020 ước đạt 4.503,2 USD. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị được thực hiện có hiệu quả, góp phần cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đạt kết quả bước đầu. Thành phố rất coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Công tác dân vận đạt nhiều kết quả tích cực.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong triển khai thực hiện cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội XII của thành phố Đà Nẵng; đồng thời, gợi mở những vấn đề cần quan tâm nhằm phát huy cao độ tiềm năng, thế mạnh của Đà Nẵng để phát triển nhanh, bền vững, thực hiện được các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị của Đà Nẵng để báo cáo Tiểu ban Văn kiện.

ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.