ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN THÀNH PHỐ

Chủ động xây dựng đề án về một số cơ chế, chính sách đặc thù

.

Chiều 16-4, Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố tổ chức hội nghị lần thứ 21 (mở rộng) khóa VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm đánh giá kết quả công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2-2019.

Trong quý 1-2019, Đảng ủy khối và cấp ủy cơ sở đã bám sát chủ đề, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố để cụ thể hóa thực hiện các nhiệm vụ sát với thực tế của cơ quan, đơn vị.

Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ khối Các cơ quan thành phố đã lãnh đạo các tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng quán triệt các chủ trương của cấp trên, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố giao; triển khai thực hiện chủ đề năm 2019 “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”, tham mưu ban hành chỉ thị về quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng như tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng…

Trong quý 2, Đảng ủy khối đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: thực hiện triển khai sắp xếp các tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo kế hoạch của Thành ủy, Nghị quyết số 18-NQ/TW của Bộ Chính trị; chủ động xây dựng đề án về một số cơ chế, chính sách đặc thù trên lĩnh vực quản lý về quy hoạch, đất đai, đô thị, đầu tư, tài chính - ngân sách...; phối hợp tham mưu các dự thảo nghị quyết của Quốc hội và nghị định của Chính phủ về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố ; tiếp tục tham mưu tổ chức quán triệt, triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng như đẩy mạnh thực hiện chủ đề “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”; tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức Đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ Khối.

Dịp này, Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố cũng tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố.

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.