Phấn đấu tỷ lệ chất thải rắn tái sử dụng, tái chế đạt ít nhất 12% vào năm 2020

.

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025 nhằm thực hiện Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; góp phần hoàn thành tiêu chí về tái sử dụng, tái chế chất thải rắn sinh hoạt mà thành phố đã đề ra tại Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường”; giảm áp lực về chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố; phấn đấu hoàn thành mục tiêu về tỷ lệ chất thải rắn được tái sử dụng, tái chế đạt ít nhất 12% vào năm 2020 và 15% vào năm 2025.

Theo đó, 4 nhóm rác thải chính được phân loại là: nhóm chất thải rắn sinh hoạt tái chế, tái sử dụng (các loại giấy, nhựa, kim loại); chất thải rắn có thành phần nguy hại (pin, ắc-quy, bóng đèn điện, mạch điện hỏng…); chất thải rắn sinh hoạt có kích thước lớn, cồng kềnh và chất thải vật liệu xây dựng; các loại chất thải rắn còn lại từ sinh hoạt, nấu ăn, thức ăn dư thừa, rau củ quả thải bỏ…

Ngay trong năm 2019, tập trung tổ chức tuyên truyền, tập huấn công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đến người dân, hộ gia đình, chủ nguồn thải trên địa bàn thành phố; khảo sát, điều tra, xây dựng kế hoạch phân loại rác chi tiết cấp quận, huyện; mua sắm trang thiết bị, vật tư thực hiện phân loại rác; chuẩn bị đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

Đặc biệt, thực hiện việc phân loại rác thải tại cộng đồng trên địa bàn quận Hải Châu ngay từ tháng 7-2019; các quận, huyện còn lại thực hiện phân loại rác thải tại cộng đồng từ tháng 9-2019.

Giai đoạn từ năm 2020-2022 tiếp tục triển khai, nâng cao chất lượng thực hiện kế hoạch này và thực hiện phân loại nhóm chất thải sinh hoạt có kích thước lớn, chất thải xây dựng; tổ chức đánh giá sơ kết kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt.

Giai đoạn từ năm 2023-2025 tiếp tục triển khai hoàn thành kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt và tổ chức đánh giá, tổng kết và xây dựng kế hoạch thực hiện cho giai đoạn mới.

HOÀNG HIỆP
 

;
;
.
.
.
.
.