Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố đang phối hợp với ngành bưu điện triển khai các kế hoạch hướng đến mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện bởi thực tế hiện nay tại Đà Nẵng, tỷ lệ người tham gia vẫn chưa đạt so với mục tiêu đề ra.

Tổ chức hội nghị tuyên truyền tham gia BHXH tự nguyện.
Tổ chức hội nghị tuyên truyền tham gia BHXH tự nguyện.

Theo ông Trương Công Hùng, Phó Trưởng phòng Khai thác và thu nợ, BHXH thành phố, thống kê trong 2 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn thành phố, có 219 người tham gia BHXH tự nguyện, nâng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện đến thời điểm này là 1.872 người. Việc tham gia BHXH tự nguyện hiện nay nhận được chính sách hỗ trợ từ Nhà nước. Cụ thể, bắt đầu từ năm 2018, Nhà nước sẽ hỗ trợ đóng BHXH cho 3 đối tượng gồm hộ nghèo nông thôn (hỗ trợ 30% mức đóng), hộ cận nghèo (25% mức đóng) và các nhóm khác (hỗ trợ 10%).

Thực tế trong những năm qua, tỷ lệ người tham gia BHXH trên địa bàn thành phố vẫn chưa đạt kế hoạch chung. Các buổi tuyên truyền được tổ chức mặc dù đông đảo người dân tham dự nhưng nhìn chung tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện sau đó vẫn chưa cao. Bên cạnh đó, người dân chưa hiểu đầy đủ về chính sách, thu nhập còn thấp và không ổn định, nhiều người chưa có thói quen tham gia BHXH tự nguyện khi còn trẻ để được hưởng chế độ khi về già.

Trước thực trạng trên, UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 1799/UBND-KGVX ngày 22-3 về việc triển khai thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Theo đó, BHXH thành phố phối hợp Sở LĐ-TB&XH, Bưu điện Đà Nẵng, UBND các quận, huyện và các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; trong đó, tập trung tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Các đơn vị liên quan cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT, nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện chính sách BHXH tự nguyện để người dân thuận tiện tham gia.

Bưu điện Đà Nẵng phối hợp với BHXH xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; phối hợp với cơ quan BHXH các cấp, chính quyền địa phương tổ chức các buổi tọa đàm, tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT đến người dân ngay tại các khu dân cư, trọng tâm ở các địa bàn có số người tham gia BHXH tự nguyện còn thấp.  UBND các quận, huyện có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH các cấp và cơ quan bưu điện tăng cường tuyên truyền chính sách BHYT, BHXH trên địa bàn.

Để thực hiện nhiệm vụ này, vừa qua, Bưu điện Đà Nẵng ký kết chương trình hợp tác tuyên truyền với BHXH thành phố để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Bà Nguyễn Thị Khánh Nga, Giám đốc Bưu điện Đà Nẵng cho biết, theo kế hoạch năm 2019, Bưu điện Đà Nẵng sẽ phát triển tối thiểu 2.400 đối tượng tham gia mới. Để thực hiện chỉ tiêu này, ngay từ đầu năm, đơn vị đã chủ động làm việc với UBND các quận, huyện, phường, xã để được hỗ trợ từ các cấp chính quyền địa phương mời người dân đến tham dự hội thảo tuyên truyền chế độ, chính sách, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Dự kiến, ít nhất 56 hội nghị tuyên truyền sẽ được tổ chức tại các địa phương để giới thiệu về lợi ích của việc tham gia BHXH tự nguyện.

Ông Trương Công Hùng cho biết, mục tiêu mà BHXH thành phố hướng đến trong thời gian tới là sẽ có khoảng 6.000 người, tương đương trên 1% dân số trong độ tuổi lao động tham gia BHXH tự nguyện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH được ký ban hành ngày 23-5-2018.

Bài và ảnh: PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.