Chấn chỉnh các hoạt động gây ô nhiễm tiếng ồn tại khu dân cư

.

UBND thành phố vừa có văn bản gửi Công an thành phố, các sở, ngành, quận, huyện về việc giám sát, kiểm tra xử lý tình trạng gây tiếng ồn do mở nhạc, hát karaoke trong khu dân cư, đô thị.

Theo văn bản, gần đây trên địa bàn thành phố xuất hiện ngày càng nhiều các hộ kinh doanh mở nhạc lớn gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Để bảo đảm chất lượng môi trường khu đô thị, khu dân cư, an ninh trật tự, thực hiện chủ trương văn hóa, văn minh đô thị, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ngành, đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25-12-2014, trong đó lồng ghép các giải pháp để chấn chỉnh tình trạng gây ồn trong khu vực đô thị.

Sở Nội vụ nghiên cứu bổ sung nội dung bảo vệ môi trường với tiếng ồn vào nhiệm vụ trọng tâm để đánh giá thi đua của các tổ dân phố. Sở Văn hóa-Thể thao lồng ghép nội dung ô nhiễm tiếng ồn đánh giá nếp sống văn minh đô thị. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tăng cường kiểm tra hoạt động văn hóa gây ồn theo quy định trong thẩm quyền. Công an tăng cường các đợt cao điểm và xử lý nghiêm các vi phạm.

Ngoài ra, các quận, huyện, phường, xã, tổ dân phố tăng cường giám sát việc tuân thủ bảo vệ môi trường đối với các hộ kinh doanh, dịch vụ, triển khai các biện pháp tuyên truyền để người dân ý thức được việc hát nhạc gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Trong trường hợp cần thiết, tiến hành xử phạt nghiêm đối với các trường hợp có hành vi mở nhạc, hát karaoke vi phạm gây tiếng ồn vượt mức quy định...

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.