Đà Nẵng hợp nhất 3 văn phòng

.

ĐNO - Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa ký quyết định thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở hợp nhất 3 văn phòng gồm: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND thành phố và Văn phòng UBND thành phố.

Chủ tịch UBND
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (thứ nhất từ trái) tặng hoa cho các đại biểu được miễn nhiệm.  

Theo đó, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố là cơ quan hành chính Nhà nước trực thuộc UBND thành phố, thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố. Trụ sở của văn phòng này đặt tại Trung tâm Hành chính Đà Nẵng.

Văn phòng Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND  thành phố có 11 phòng, ban, bộ phận, 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND  thành phố tiếp nhận tổ chức, lao động, tài chính… từ 3 văn phòng chuyển sang để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tính liên tục, không gián đoạn trong công tác.

Ngày 17-5, tại kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố đối với ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Chánh Văn phòng UBND thành phố; miễn nhiệm chức danh Chánh Văn phòng HĐND thành phố đối với ông Đoàn Xuân Hiếu. 

Tin và ảnh: TRỌNG HÙNG

 

;
;
.
.
.
.
.