Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ kinh nghiệm về sắp xếp tổ chức Đảng

.

ĐNO - Kinh nghiệm sắp xếp tổ chức Đảng ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp thành phố và tổ chức dưới phường, xã của thành phố Đà Nẵng rất đáng cho thành phố Hồ Chí Minh tham khảo, học tập. Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Võ Thị Dung cho biết tại buổi làm việc với Thường trực Thành ủy Đà Nẵng ngày 14-5.

Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Võ Thị Dung phát biểu tại buổi làm việc
Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Võ Thị Dung phát biểu tại buổi làm việc

Đoàn công tác thành phố Hồ Chí Minh nghe đại diện Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng báo cáo về công tác sắp xếp tổ chức Đảng, tổ chức, đơn vị cấp thành phố và tổ chức dưới phường, xã. Kinh nghiệm mà địa phương bạn quan tâm là việc thành lập Đảng bộ Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (trên cơ sở tổ chức lại Đảng bộ Khối doanh nghiệp và Đảng bộ các khu công nghiệp Đà Nẵng) theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Từ năm 2017, Đà Nẵng tiến hành sắp xếp lại các tổ chức dưới phường, xã gọn hơn. Theo đó, đã giảm được 12 chi bộ và 2.965 tổ dân phố. Việc sắp xếp tổ dân phố, chi bộ khu dân cư (KDC) đã tạo nhiều thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các chi bộ KDC. Thực hiện Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị, thành phố thực hiện xong việc giải thể 48 chi bộ cơ quan phường, xã và chuyển 1/218 đảng viên về sinh hoạt đảng tại KDC theo quy định.

Sở Nội vụ cho biết việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy đã giảm 18 tổ chức bên trong các sở, giảm 30 đơn vị sự nghiệp, cổ phần hóa 3 đơn vị sự nghiệp công ích, tăng cường tự chủ ở các đơn vị sự nghiệp. Đến nay thành phố đã giảm chi hàng năm 194 tỷ đồng từ ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp.

Đoàn công tác thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao kết quả sắp tổ chức Đảng, tổ chức, đơn vị cấp thành phố và tổ chức dưới phường, xã của thành phố Đà Nẵng. Theo Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Võ Thị Dung, mô hình tổ chức Đảng tại Đảng bộ Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng và quy mô số hộ dân trong 1 tổ dân phố của Đà Nẵng rất đáng học tập.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung mong muốn Thường trực Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan liên quan của thành phố Đà Nẵng tiếp tục hỗ trợ thông tin về thực hiện sắp xếp tổ chức Đảng, tổ chức, đơn vị cấp thành phố và tổ chức dưới phường, xã cho các cơ quan có trách nhiệm tham mưu về việc này của thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu tại buổi làm việc
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí khẳng định mục tiêu hàng đầu của  việc sắp xếp sắp xếp tổ chức, bộ máy là tăng được chất lượng, hiệu quả hoạt động chứ không đơn thuần là giảm đầu mối, giảm biên chế.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đánh giá cao mô hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hồ Chí Minh, đây là vấn đề thành phố Đà Nẵng quan tâm, học tập kinh nghiệm; đồng thời đề nghị thành phố Hồ Chí Minh có kiến nghị với Trung ương điều chỉnh những vấn đề chưa hợp lý, những bất cập nảy sinh trong thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). 

Tin và ảnh: SƠN TRUNG

;
;
.
.
.
.
.