Ngày 18-5, cúp nước toàn thành phố

.

ĐNO - Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) cho biết từ 13 giờ đến 17 giờ ngày 18-5 (thứ bảy), đơn vị tạm ngừng cung cấp nước trên địa bàn thành phố.

Ngày 18-5 ngừng cung cấp nước trên toàn thành phố do đấu nối hệ thống điện và đường ống vào nhà máy mới đầu tư bổ sung công suất 60.000m3/ngày tại Cầu Đỏ
Ngày 18-5, ngừng cung cấp nước trên toàn thành phố do đấu nối hệ thống điện và đường ống vào nhà máy mới đầu tư bổ sung công suất 60.000m3/ngày tại Cầu Đỏ.

Việc ngừng cung cấp nước do Dawaco thực hiện đấu nối hệ thống điện và mạng lưới đường ống cho dự án nâng công suất tại Nhà máy nước Cầu Đỏ.

Theo Dawaco, do thời gian ngừng sản xuất kéo dài nên phải tới khoảng 24 giờ cùng ngày, việc cấp nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng mới được phục hồi hoàn toàn. Dawaco sẽ tăng cường công suất để khách hàng lấy nước dự trữ trước thời gian ngừng cấp nước.

Tin và ảnh: TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.
.