Quyết liệt dập dịch tả lợn châu Phi

.

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương nhằm đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tổ chức tại Hà Nội sáng 13-5, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá, bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn đang xảy ra rất nghiêm trọng và kiểm soát chưa hiệu quả; lây lan trên diện rộng. Khả năng lây lan của dịch bệnh còn cao, chúng ta chưa thể tuyên bố kiểm soát chặt chẽ được dịch bệnh này.

Bên cạnh đó, khả năng tái phát dịch rất lớn, có địa phương công bố hết dịch qua 30 ngày nhưng sau đó lại tái phát dịch. Một số địa phương chưa chủ động tổ chức giám sát, kịp thời nắm bắt thông tin và báo cáo tình hình dịch bệnh chưa chính xác, kịp thời, gây khó khăn cho công tác chỉ đạo phòng, chống dịch. Thậm chí một số nơi còn chủ quan, coi nhẹ trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, nếu dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, sẽ gây tổn thất lớn về kinh tế, ảnh hưởng đến phát triển sản xuất nông nghiệp, môi trường và đời sống của người dân. Trong khi đó, do hiện nay chưa có thuốc chữa bệnh, chưa có vắc-xin phòng bệnh, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục phát sinh trong thời gian tới là rất cao.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ, ngành, địa phương cần phải nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục triển khai các giải pháp phòng, chống dịch. 

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị, quyết định mới để phù hợp với tình hình dịch bệnh mới hiện nay; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét, đề xuất chính sách hỗ trợ phù hợp, khả thi cho người chăn nuôi và doanh nghiệp có lợn bị tiêu hủy.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc giết mổ lợn trong vùng dịch; cơ sở giết mổ đạt yêu cầu về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm được phép nhập lợn từ cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh trong và ngoài tỉnh để giết mổ và xuất bán các sản phẩm lợn sau khi giết mổ ra ngoài vùng dịch dưới sự giám sát của cơ quan thú y.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương nghiên cứu tái cơ cấu sản phẩm nông nghiệp, trong đó có chăn nuôi, tìm các sản phẩm bù đắp, thay thế, phục vụ đời sống người dân và sản xuất. Các doanh nghiệp đẩy mạnh việc đầu tư, xây dựng các chuỗi sản xuất sản phẩm chăn nuôi bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các địa phương thành lập và xây dựng các trạm kiểm dịch quốc gia, bảo đảm các yêu cầu kiểm soát vận chuyển động vật tại các địa phương trọng điểm trên trục quốc lộ Bắc - Nam. Các bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia căn cứ chức năng, nhiệm vụ để chỉ đạo hệ thống ngành dọc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan phục vụ công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Nhấn mạnh vai trò của các địa phương, đặc biệt là của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc là rất quan trọng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND các cấp chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến ngày 12-5, bệnh dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra tại 2.296 xã, 204 huyện của 29 tỉnh, thành phố. Tổng số lợn bệnh và tiêu hủy trên 1,2 triệu con (chiếm khoảng trên 4% tổng đàn lợn của cả nước). Đáng chú ý, 29 xã thuộc 12 tỉnh có dịch bệnh đã qua 30 ngày nhưng sau đó lại phát sinh lợn bệnh (gần đây nhất là tại tỉnh Bắc Kạn).

Theo TTXVN

;
;
.
.
.
.
.