Tập trung chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025

.

ĐNO - Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí tại buổi làm việc với Đảng bộ phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu) sáng 16-5, về tình hình, kết quả công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến.

Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu tham dự, phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị, trong thời gian đến, Đảng bộ phường Hải Châu 1 tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh phường trung tâm của quận trung tâm thành phố, tập trung các giải pháp để phát triển kinh tế nhanh, bền vững hơn; cần chú trọng đến các hoạt động thu hút thương mại, dịch vụ, xây dựng các tuyến phố chuyên doanh; quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển; đồng thời đề ra các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước từ 5 đến 10%/năm.

Phường Hải Châu 1 tăng cường các hoạt động quản lý trật tự đô thị, thường xuyên chú trọng nâng cao hiệu quả trật tự xây dựng đô thị, vệ sinh môi trường nhằm hướng đến xây dựng đô thị kiểu mẫu; nâng cao hiệu quả hoạt động của đội kiểm tra quy tắc đô thị, tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán hàng rong, lấn chiếm lòng lề đường, hướng đến xây dựng các tuyến phố văn minh, khu dân cư kiểu mẫu.

Về an ninh trật tự, tiếp tục phát huy tốt vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác tham gia tố giác, phát hiện và xử lý các loại tội phạm, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ; kiên quyết phối hợp xử lý không để tội phạm mang tính xã hội đen, bảo kê xảy ra trên địa bàn phường.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị Đảng ủy phường tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bằng việc đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự cho Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Song song đó, Đảng ủy phường chú trọng đến việc lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với với việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn hệ thống chính trị; coi trọng thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kết hợp với rèn luyện từ thực tiễn công tác cho cán bộ, đảng viên; coi trọng công tác thông tin, tuyên truyền, có giải pháp cung cấp thông tin kịp thời cho người dân về những vấn đề dư luận quan tâm. Tiếp tục phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê trong Đảng; giải quyết rốt ráo những khó khăn, vướng mắc diễn ra trong thực tiễn cuộc sống tại địa phương, xây dựng địa bàn khu dân cư vững mạnh toàn diện.

Báo cáo về tình hình, kết quả công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ phường Hải Châu 1 cho thấy: trong những năm qua, với tinh thần trách nhiệm của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ đã lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận đoàn thể tổ chức tuyên tuyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và các phong trào tại địa phương. Đảng bộ phường liên tục trong nhiều năm liền đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”, “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”. Trong đó, năm 2015 vinh dự nhận Cờ thi đua của Thành ủy Đà Nẵng tặng Đảng bộ đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền” (2011- 2015).

ĐẶNG NỞ

 

;
;
.
.
.
.
.