Điều động, luân chuyển tất cả giám đốc các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện

.

Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) thành phố (thuộc Sở Tài nguyên-Môi trường) Nguyễn Hồng Song cho biết, ngày 5-6, VPĐKĐĐ thành phố đã công bố các quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm 14 viên chức lãnh đạo, quản lý của VPĐKĐĐ thành phố, trong đó điều động, luân chuyển tất cả giám đốc các chi nhánh (CN) VPĐKĐĐ ở 7 quận, huyện.

Theo đó, ông Lê Xuân Long (nguyên Giám đốc CN VPĐKĐĐ quận Thanh Khê) giữ chức Giám đốc CN VPĐKĐĐ quận Cẩm Lệ, ông Lê Văn Ân (nguyên Giám đốc CN VPĐKĐĐ quận Liên Chiểu) giữ chức Trưởng phòng Kỹ thuật địa chính VPĐKĐĐ thành phố, ông Nguyễn Thành Quốc (nguyên Giám đốc CN VPĐKĐĐ quận Cẩm Lệ) giữ chức Giám đốc CN VPĐKĐĐ quận Thanh Khê, ông Nguyễn Đình Lâm (nguyên Giám đốc CN VPĐKĐĐ huyện Hòa Vang) về công tác tại Chi cục Biển và Hải đảo, ông Tăng Hà Vinh (nguyên Giám đốc CN VPĐKĐĐ quận Ngũ Hành Sơn) giữ chức Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp VPĐKĐĐ thành phố, bà Phạm Thị Thủy (nguyên Giám đốc CN VPĐKĐĐ quận Sơn Trà) giữ chức Giám đốc CN VPĐKĐĐ quận Hải Châu, ông Lê Phước Thương (nguyên Giám đốc CN VPĐKĐĐ quận Hải Châu) giữ chức Giám đốc CN VPĐKĐĐ quận Sơn Trà, ông Võ Huy Thạc (nguyên Phó Trưởng phòng Kỹ thuật địa chính VPĐKĐĐ thành phố) giữ chức Giám đốc CN VPĐKĐĐ huyện Hòa Vang, ông Đinh Văn Phát (nguyên Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp VPĐKĐĐ thành phố) giữ chức Giám đốc CN VPĐKĐĐ quận Liên Chiểu, ông Nguyễn Thanh Hiền (nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật địa chính VPĐKĐĐ thành phố) giữ chức Giám đốc CN VPĐKĐĐ quận Ngũ Hành Sơn, ông Bùi Thanh Hiền (nguyên Phó Giám đốc CN VPĐKĐĐ quận Sơn Trà) giữ chức Phó Giám đốc CN VPĐKĐĐ quận Liên Chiểu, ông Hoàng Kim Tuyến (nguyên Phó Giám đốc CN VPĐKĐĐ quận Liên Chiểu) giữ chức Phó Giám đốc CN VPĐKĐĐ quận Thanh Khê, ông Lê Ngọc Thuận (nguyên Phó Giám đốc CN VPĐKĐĐ huyện Hòa Vang) giữ chức Phó Giám đốc CN VPĐKĐĐ quận Liên Chiểu, ông Hoàng Quang Hậu (nguyên Phó trưởng phòng Thông tin Lưu trữ VPĐKĐĐ thành phố) giữ chức Phó Giám đốc CN VPĐKĐĐ huyện Hòa Vang.

S.TRUNG

 

;
;
.
.
.
.
.