Khẩn trương triển khai các dự án thành phố thông minh

.

Sáng 12-6, tại cuộc họp báo cáo tình hình triển khai đề án xây dựng thành phố thông minh (TPTM), Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tiếp tục làm đầu mối tổng hợp, thành lập tổ kiểm tra để đôn đốc và hỗ trợ các sở, ban, ngành hoàn thiện hồ sơ đề cương dự toán chi tiết cho các chương trình, dự án TPTM giai đoạn 2019-2020 trước ngày 20-6 tới.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND thành phố và HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án từ nguồn vốn đầu tư phát triển trong tháng 6. Các sở, ban, ngành khẩn trương hoàn thiện, chuẩn hóa và đồng bộ cơ sở dữ liệu, dự kiến hoàn tất trước tháng 10-2019 (đối với các đơn vị thuộc giai đoạn 1) và trước tháng 10-2020 (đối với các đơn vị thuộc giai đoạn 2). Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh thống nhất với đề xuất của Sở TT&TT cho phép các quận, huyện triển khai xây dựng Kiến trúc Quận thông minh trên cơ sở thí điểm tại quận Liên Chiểu.

Theo đề án “Xây dựng TPTM tại Đà Nẵng giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030”, trong giai đoạn 2019-2020, thành phố sẽ có 7 dự án từ nguồn vốn sự nghiệp công nghệ thông tin 2019; 23 dự án từ nguồn vốn đầu tư phát triển; 3 dự án từ nguồn vốn ODA và vốn doanh nghiệp. Hiện đa phần các dự án đang được tiến hành kịp tiến độ, trong đó có một số dự án đã được thông qua chủ trương như: Hệ thống quan trắc môi trường, Cổng thông tin giao thông trực tuyến, Hệ thống quản lý bệnh viện; dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trong năm 2019.

PHONG LAN
 

;
;
.
.
.
.
.