Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV: Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong các cam kết quốc tế

.

Ngày 7-6, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 15 của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Thực hiện sự phân công của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung phiên họp xin ý kiến đại biểu Quốc hội bằng hệ thống điện tử về Điều 33 của dự thảo Luật Kiến trúc. Quốc hội đã lựa chọn phương án có quy định Văn phòng Kiến trúc sư trong Luật Kiến trúc với sự đồng ý của 258/429 đại biểu (tỷ lệ 53,31%).

Về thẩm quyền quy định danh mục các dự án dự phòng nguồn dự phòng chung và nguồn vốn một nội dung trong phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng chung và nguồn vốn còn lại của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, Quốc hội đã lựa chọn phương án đồng ý giao Chính phủ chịu trách nhiệm rà soát lại danh mục thủ tục đầu tư, phương án phân bổ, giao phân bổ chung cho các bộ, ngành, địa phương và các dự án trên nguyên tắc đảm bảo cân đối được các nguồn vốn hằng năm và phải bố trí được trong dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và từ điều chỉnh nguồn vốn giữa các dự án theo thẩm quyền.

Trong buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, các đại biểu Quốc hội đã nhất trí cao về sự cần thiết đưa Việt Nam gia nhập Công ước số 98. Đây là một bước thực thi các cam kết liên quan đến lao động trong Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia hiệp định thương mại tự do thế hệ mới giữa Việt Nam trong quan hệ đa phương và song phương. Về hồ sơ gia nhập Công ước đã bảo đảm đầy đủ theo quy định của Luật Điều ước quốc tế; đồng thời, khẳng định Việt Nam là quốc gia thành viên có trách nhiệm, tích cực trong các cam kết quốc tế.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội cả về nội dung, kỹ thuật lập pháp, nhất là những nội dung liên quan đến các cam kết quốc tế để hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình Quốc hội thông qua vào ngày 14-6-2019.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển. Đa số đại biểu tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của luật nhằm khắc phục một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Luật Kiểm toán Nhà nước; một số ý kiến đề nghị cần có báo cáo về hoạt động của Kiểm toán Nhà nước trong thời gian qua. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến vào một số nội dung cụ thể như sau: Phạm vi sửa đổi, bổ sung luật; quyền khiếu nại báo cáo kiểm toán; bổ sung quy định để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng; nhiệm vụ giám định tư pháp...

Tại hội trường, Quốc hội thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24-11-2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức TAND, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu. Đa số ý kiến đại biểu nhất trí về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung nghị quyết nhằm kịp thời bổ sung nguồn Thẩm phán cao cấp để đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC, bảo đảm hoạt động bình thường của Hội đồng Thẩm phán TANDTC và bảo đảm điều kiện để kiện toàn lãnh đạo TANDTC. Các đại biểu cũng thống nhất với tên gọi, phạm vi điều chỉnh của nghị quyết như đã nêu trong nội dung Tờ trình của Chánh án TANDTC.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về những nội dung, như: Tình hình triển khai thi hành Luật Tổ chức TAND năm 2004 và Nghị quyết số 81; thực tế và nguyên nhân dẫn đến thiếu nguồn bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC trong giai đoạn hiện nay; giải pháp khắc phục để bảo đảm hoạt động bình thường của Hội đồng Thẩm phán TANDTC và kiện toàn lãnh đạo TANDTC; điều kiện để bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC; việc chuẩn bị đội ngũ kế thừa; đề nghị trình Quốc hội tổng thể về nguồn cán bộ, mở rộng đối tượng như kiểm sát viên, luật sư; đề nghị cần có kế hoạch lâu dài trong ngành.

Sau khi thảo luận, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra phối hợp tiếp thu, làm rõ thêm các ý kiến của các đại biểu Quốc hội để bổ sung, hoàn thiện dự thảo nghị quyết trước khi trình Quốc hội thông qua.

Ngày 8-6, các cơ quan của Quốc hội làm việc theo chương trình riêng.

Theo Quochoi.vn
 

;
;
.
.
.
.
.