Phát động toàn dân tập luyện môn bơi, chống đuối nước

.

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2019 với mục đích tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, đồng thời vận động toàn dân tích cực tập luyện môn bơi nhằm nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng chống bệnh tật cho trẻ em và cộng đồng. Theo đó, ngày 8-6 tổ chức lễ phát động cấp thành phố tại Trung tâm Văn hóa-Thể thao quận Thanh Khê; các cấp quận, huyện và các cơ sở tổ chức dạy bơi tại bể bơi thuộc đơn vị đang hoạt động.

UBND thành phố đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, các trường học trực thuộc thực hiện hiệu quả phong trào dạy - học bơi và trang bị kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em.

HOÀNG SA

;
;
.
.
.
.
.