Phối hợp thông tin, chuyển tải kịp thời các chủ trương của thành phố

.

Chiều 11-6, phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, trao đổi thông tin giữa Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) thành phố với Hội Doanh nhân trẻ, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban biên tập Cổng TTĐT thành phố Lê Trung Chinh đánh giá cao hoạt động của Cổng TTĐT thành phố và các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua. Để nâng cao chất lượng hoạt động, Cổng TTĐT cần phối hợp chặt chẽ với Hội Doanh nhân trẻ và Hiệp hội DNNVV trong việc chia sẻ thông tin để việc hợp tác đi vào thực chất, nhanh chóng; tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Các đơn vị chủ động cung cấp thông tin để đăng tải lên Cổng TTĐT thành phố.

Theo biên bản hợp tác, Cổng TTĐT thành phố có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu giới thiệu các hội viên thuộc Hội Doanh nhân trẻ, Hiệp hội DNNVV để công bố rộng rãi; xây dựng chuyên mục “Mỗi tuần một sản phẩm” để giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp; quảng bá hình ảnh, hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ, Hiệp hội DNNVV... Hội Doanh nhân trẻ, Hiệp hội DNNVV có trách nhiệm cung cấp thông tin, tạo cầu nối tương tác với Cổng TTĐT thành phố.               

KHÁNH HÒA

;
;
.
.
.
.
.