Tiếp cận chiến lược xây dựng nền kinh tế mạnh mẽ cho thành phố

.

Chiều 5-6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì hội thảo xin ý kiến chuyên gia, các sở, ngành góp ý dự thảo báo cáo chiến lược hợp phần thiết kế chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030. Tham dự có Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, tiến độ thực hiện “hợp phần thiết kế chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030” đáp ứng được yêu cầu về tiến độ chung. Về nội dung, các đơn vị tham gia đều bám sát Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để đề xuất ý tưởng lẫn xây dựng nội dung đồ án. Do đó, chất lượng ban đầu được đánh giá là bảo đảm để tiếp tục lấy ý kiến chuyên gia và các sở, ngành thực hiện sửa đổi, bổ sung.

Đại diện đơn vị tư vấn cho biết thời gian qua đã trực tiếp thực hiện và tiếp nhận các thông tin dữ liệu cơ bản về số liệu thống kê và văn bản. Qua thực hiện phân tích, lập bản thảo thiết kế chiến lược phát triển kinh tế thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, quan điểm xuyên suốt của đơn vị tư vấn là lấy con người làm trọng  tâm hàng đầu, bởi đây là đối tượng thụ hưởng kết quả thực hiện chiến lược phát triển kinh tế ở địa phương.

Một số nét chính gợi mở ban đầu trong chiến lược phát triển kinh tế thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 là xây dựng một nền kinh tế mạnh mẽ. Trong đó, nhóm tiếp cận và phát triển công nghệ thông minh làm nền tảng cho phát triển kinh tế bền vững bao gồm: dịch vụ chất lượng cao và du lịch; trung tâm dịch vụ thông minh, dịch vụ kỹ thuật số và công nghệ thông tin (CNTT); sản phẩm nông nghiệp và hàng hải công nghệ cao. Tiếp đó, định vị kinh tế Đà Nẵng là điểm bổ sung cho thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đặt trong các trục phát triển kinh tế khu vực ASEAN.

Đà Nẵng cần thay đổi cấu trúc kinh tế khi CNTT được chấp nhận và ứng dụng liên tục, dịch vụ và du lịch liên quan cần được phân loại và tăng cường; dịch vụ công nghệ số và CNTT cần được mở rộng để chiếm tỷ trọng lớn trong dịch vụ tài chính và thương mại; dịch vụ hậu cần được phát triển mạnh mẽ hơn với công nghệ thông minh và tích hợp cơ sở vận tải đường bộ, đường sắt, sân bay và bến cảng; cần hướng dẫn kỹ thuật nuôi hải sản và nông nghiệp mới cùng với gia tăng áp dụng công nghệ cao. Để phát triển Đà Nẵng cần có những chính sách hỗ trợ đi cùng. Đơn vị tư vấn cũng đưa ra 3 kịch bản cho phát triển Đà Nẵng, trong đó lấy chỉ số tăng trưởng GDP làm thước đo.

Hội thảo đã lấy ý kiến chuyên gia và các sở, ngành ở thành phố để tiếp tục sửa đổi, bổ sung, tiến dần đến hoàn thiện đồ án quy hoạch chiến lược phát triển kinh tế thành phố đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045.

TRIỆU TÙNG
 

;
;
.
.
.
.
.