320 tỷ đồng quà tặng cho người có công cách mạng

.

Chủ tịch nước vừa ban hành quyết định về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2019).

Theo đó, sẽ tặng quà mức 400.000 đồng/trường hợp dành cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng và những cá nhân có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng trước ngày 28-7-2019 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp hằng tháng; thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31-12-1993) đang  hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng, thân nhân hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Tặng quà mức 200.000 đồng/trường hợp cho thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31-12-1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; đại diện thân nhân liệt sĩ.

Tổng kinh phí quà tặng trên cả nước là trên 320 tỷ đồng, được trích từ nguồn ngân sách Nhà nước.

* Gần 11 tỷ đồng là tổng số kinh phí thành phố dành cho công tác thăm, tặng quà cho 26.636 người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ vừa được UBND thành phố ban hành. Theo đó, thành phố sẽ tặng 1 triệu đồng/trường hợp đối với các Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp, chồng Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp mức tuất từ 2.727.000 đồng trở lên, Anh hùng LLVT, Anh hùng lao động đang hưởng trợ cấp, thương binh 1/4, bệnh binh 1/3, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp hằng tháng; tặng 500.000 đồng/trường hợp cho thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất mức 2.727.000 đồng trở lên (trừ chồng Bà mẹ Việt Nam anh hùng).

Tặng 400.000 đồng/trường hợp cho thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp 1.515.000 đồng, thương binh hạng 2, hạng 3 và 4 đang hưởng trợ cấp, thương binh loại B, thương binh hưởng trợ cấp mất sức lao động, bệnh binh hạng 2/3 và hạng 3/3, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp hằng tháng...

Ngoài ra, lãnh đạo thành phố sẽ đi thăm và tặng 1 triệu đồng/hộ đối với một số gia đình chính sách tiêu biểu, gia đình chính sách khó khăn; thăm và tặng quà Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng; Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam...

T.S

;
;
.
.
.
.
.