Bà Cao Thị Huyền Trân giữ chức Trưởng ban Văn hóa-Xã hội, HĐND thành phố

.

ĐNO - Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 11 khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, chiều 11-7, HĐND thành phố tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Theo đó, bà Cao Thị Huyền Trân, Phó ban Văn hóa-Xã hội HĐND thành phố được bầu giữ chức Trưởng ban Văn hóa-Xã hội, HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, với tổng số phiếu 42/42 đại biểu HĐND có mặt tán thành. Trước đó, HĐND thành phố miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND thành phố đối với ông Phạm Tấn Xử do chuyển công tác.

Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được bầu giữ chức Ủy viên UBND thành phố, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, với tổng số phiếu 42/42 đại biểu HĐND có mặt tán thành.

Ủy
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (bìa trái) và Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung (bìa phải) tặng hoa cho các cá nhân. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Kỳ họp tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố đối với ông Ngô Quang Vinh, nguyên Giám đốc Sở Du lịch thành phố, do nghỉ hưu theo chế độ, với tổng số 42/42 đại biểu HĐND có mặt tán thành.

Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng cũng đã thông qua tờ trình và nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố đối với ông Nguyễn Bá Cảnh, theo nguyện vọng cá nhân. Theo đó, đã có 41/42 đại biểu HĐND có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 85,41% so với tổng số đại biểu HĐND thành phố có mặt tại kỳ họp. 

ĐẶNG NỞ

 

;
;
.
.
.
.
.