Hợp tác phòng, chống di cư trái phép, mua bán người

.

Ngày 23-7, tại Đà Nẵng diễn ra hội nghị quan chức cao cấp lần thứ 14, nhóm công tác của Tiến trình Bali về phòng, chống đưa người di cư trái phép, mua bán người và tội phạm xuyên quốc gia. Tham dự có 120 đại biểu đại diện các nước thành viên.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng cho rằng, di cư là hiện tượng tất yếu gắn liền với quá trình phát triển. Cùng với tác động tích cực, di cư cũng đặt ra không ít thách thức cho các bên liên quan. Việt Nam vừa là nước gốc vừa là nước đến của di cư. Việt Nam chủ trương thúc đẩy di cư hợp tác, kiên quyết đấu tranh phòng, chống di cư trái phép và mua bán người. Trong quản lý di cư, Việt nam lấy phòng ngừa làm yếu tố nền tảng và coi thúc đẩy di cư hợp pháp là biện pháp hữu hiệu nhất để ngăn chặn di cư trái phép. Và trong quá trình này, hợp tác quốc tế thông qua việc tham gia tích cực vào các tiến trình khu vực và thế giới là một phần tất yếu để tạo nên sức mạnh toàn diện nhằm đẩy lùi nạn di cư trái phép và mua bán người.

Ông Bryce Hutchesson, Chủ tịch Tiến trình Bali, Đại sứ đặc trách phòng, chống đưa người di cư trái phép và mua bán người, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, đánh giá cao nỗ lực và kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong phòng, chống đưa người di cư trái phép, mua bán người và trong quan hệ hợp tác với các nước thành viên Tiến trình Bali. Theo ông Bryce Hutchesson, để thúc đẩy sự kết nối và tăng cường sự tham gia của các nước thành viên, đến nay Tiến trình Bali đã xây dựng nhiều khuôn khổ hợp tác như Diễn đàn Doanh nghiệp và Chính phủ để thảo luận việc phòng, chống mua bán người, đưa người di cư trái phép trong lĩnh vực lao động.

Được biết, Tiến trình Bali về phòng, chống đưa người di cư trái phép, mua bán người và tội phạm xuyên quốc gia do Chính phủ Australia  và Indonesia đồng khởi xướng năm 2002. Tiến trình gồm 49 thành viên, bao gồm cả Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, Tổ chức di cư quốc tế, Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm, Tổ chức Lao động quốc tế, có 27 thành viên quan sát.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.