Kiên trì chủ trương phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

.

ĐNO - Thành phố tiếp tục kiên trì chủ trương phát triển bền vững, hài hòa, hướng đến sự hưởng thụ của người dân và cộng đồng, không vì phát triển nhanh, phát triển nóng, vì "chạy đua" với các chỉ tiêu tăng trưởng GRDP mà ảnh hưởng đến môi trường, chất lượng cuộc sống của người dân. Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung phát biểu nhấn mạnh tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa IX, chiều 11-7.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung khẳng định, 6 tháng cuối năm 2019, nhiệm vụ quan trọng và dài hạn là phải tập trung triển khai ngay Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” với những nội dung, kế hoạch hết sức cụ thể; đồng thời nỗ lực, quyết tâm thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả một số nội dung lớn, trọng tâm, trọng điểm. 

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 11 của HĐND thành phố
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 11 của HĐND thành phố. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Trước mắt, tập trung hoàn thành quy hoạch chung đúng lộ trình đề ra một cách chất lượng; thực hiện có hiệu quả chủ trương “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”, nhất là các nôi dung cam kết tại “Chương trình Tọa đàm mùa Xuân”; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm theo đúng kế hoạch. 

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện nhất quán, hiệu quả Thông báo 331-TB/TU của Ban Thường vụ Thành ủy trên tinh thần kiên trì, bền bỉ, từng bước khắc phục bất cập của quá trình phát triển nóng, sự đồng thuận của cộng đồng, doanh nghiệp và tính khả thi trong thực hiện; tập trung xử lý các khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho hoạt động doanh nghiệp, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách và giải ngân đã đề ra.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đề nghị UBND thành phố tập trung chỉ đạo, điều hành các cấp, các ngành xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể trên tinh thần năng động, quyết liệt, trách nhiệm, có tư duy, cách làm mới, sâu sát, kịp thời bảo đảm thực hiện nghiêm túc đúng tiến độ, hiệu quả các cam kết, các nội dung nghị quyết HĐND đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn cuộc sống đặt ra.

Các ban và đại biểu HĐND thành phố xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch giám sát khoa học, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, chú trọng phát huy vai trò của từng vị đại biểu.

ĐB dự phiên bế mạc kỳ họp thứ 11 của HĐND thành phố
Các đại biểu dự phiên bế mạc kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa IX. Ảnh: ĐẶNG NỞ 

“Tôi kêu gọi cử tri, cộng đồng doanh nghiệp, báo chí cùng đồng thuận, đồng lòng với các chủ trương của thành phố; chia sẻ khó khăn và quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện các mục tiêu đề ra. Mỗi cán bộ công chức, người lao động trên từng cương vị công tác của mình hãy thể hiện tâm huyết, tình yêu thành phố và trách nhiệm của mình bằng bản lĩnh, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt qua khó khăn, hành động và chứng minh qua kết quả công việc cụ thể.

Hơn một triệu nhân dân và cử tri thành phố đang dành tình cảm, mong đợi và kỳ vọng vào hành động của chúng ta, song cũng sẵn sàng phê phán, chỉ trích nếu chúng ta không thực hiện cam kết của mình”, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung nói.

SƠN TRUNG-TRỌNG HUY

 

;
;
.
.
.
.
.