Tháng 9-2020, dự kiến nạo vét sông Cổ Cò

.

Chiều 22-7, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh và các đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Ngũ Hành Sơn gồm ông Thích Thông Đạo (Võ Văn Quý) và bà Phan Thị Tuyết Nhung tiếp xúc cử tri quận Ngũ Hành Sơn để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị, đề xuất của cử tri quận Ngũ Hành Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh thay mặt tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Ngũ Hành Sơn tiếp thu và giải trình ý kiến cử tri. Về việc xử lý tình trạng buôn bán, kinh doanh nhà hàng, quán tạm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, vừa qua, UBND thành phố chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương quyết liệt kiểm tra, xử lý việc buôn bán, kinh doanh nhà hàng, quán tạm trên nhiều tuyến đường; bảo đảm không phát sinh tình trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động kinh doanh tạm gây ra.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, UBND thành phố chỉ đạo các ngành chức năng, các đơn vị tiếp tục đề ra các giải pháp để giải quyết tình trạng việc thiếu nước sinh hoạt mà cử tri phản ảnh trong thời gian qua. Về quy hoạch sông Cổ Cò, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, quy hoạch đã được Chính phủ thông qua về chủ trương, thành phố đang chỉ đạo các ban, ngành chức năng sớm hoàn thiện thủ tục để triển khai; dự kiến đến tháng 9-2020 sẽ nạo vét sông Cổ Cò ở địa phận Đà Nẵng…

Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cũng cho biết, từ đây đến cuối năm, thành phố tập trung hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 2852/KL-TTCP ngày 2-11-2012 của Thanh tra Chính phủ; quy hoạch Đà Nẵng theo hướng hiện đại; đẩy mạnh các giải pháp tăng trưởng kinh tế; xây dựng cơ chế đặc thù cho Đà Nẵng theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; chú trọng giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giải tỏa đền bù; phát triển kinh tế gắn liền với hoàn thiện các thiết chế văn hóa ở cơ sở…

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.