Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

.

Ngày 20-8, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung tham dự ở điểm cầu Đà Nẵng.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng.  				                 Ảnh: ĐẶNG NỞ
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Báo cáo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho biết, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong 3 năm qua đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện và đồng bộ.

Các cấp, các ngành đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách nghiêm túc, bài bản, đúng kế hoạch với nhiều nội dung sáng tạo, cụ thể, lựa chọn nhiều nội dung đột phá, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Việc học tập và làm theo Bác dần trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, tự giác của hầu hết tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và được quần chúng nhân dân hưởng ứng; góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; từng bước ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã góp phần tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng; hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, đổi mới tác phong làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành chống lãng phí, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những mặt tồn tại, như một số cấp ủy, đơn vị chỉ đạo thiếu sâu sát, chưa thực sự chủ động trong việc lựa chọn nội dung trọng tâm để quyết liệt thực hiện. Những vấn đề nổi cộm chưa được quan tâm đúng mức, còn lúng túng, thiếu quyết liệt trong tổ chức thực hiện.

Triển khai việc thực hiện chuyên đề hằng năm ở một số địa phương, đơn vị còn hình thức, đơn điệu, chưa phù hợp, chưa hấp dẫn với các đối tượng, chưa tạo được phong trào hành động sâu rộng, thiết thực, cụ thể ở các cấp, các ngành Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị từ nay đến dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020), các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể chính trị cần tập trung làm tốt và có hiệu quả việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, nhất là chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới.

Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch trong thảo luận và quyết định theo đa số. Kiên quyết không đề xuất những nhân sự vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; phẩm chất, năng lực hạn chế; sợ trách nhiệm, dĩ hòa vi quý; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng đều phải thấm nhuần lời Bác đã căn dặn: “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém mà nên”, “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; phải tránh xa để loại trừ những biểu hiện “tư duy nhiệm kỳ”, “cục bộ”, “thân quen”, “nể nang, dễ dãi” khi lựa chọn nhân sự cấp ủy cho nhiệm kỳ mới. Tập trung khắc phục và giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà đảng viên và nhân dân quan tâm, những việc có lợi cho nhân dân phải làm ngay. Từng địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân phải có chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phải tạo được phong trào chuyển biến sâu rộng.

ĐẶNG NỞ
 

;
;
.
.
.
.
.