Bộ luật Lao động (sửa đổi) cần quan tâm, bảo vệ lao động chưa thành niên

.

Sáng 26-9, tại Đà Nẵng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tổ chức hội thảo tham vấn những nội dung sửa đổi, bổ sung về lao động chưa thành niên trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) với sự tham gia của các đại biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Theo đó, các đại biểu cho rằng, dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) cần quy định cụ thể về công việc nhẹ dành cho lao động chưa thành niên và những công việc không được sử dụng lao động chưa thành niên; cần bổ sung chi tiết hơn về bảo vệ người học nghề, tập nghề là người chưa thành niên và lao động chưa thành niên phải làm công việc nặng nhọc, độc hại; cần có quy định người sử dụng lao động không được bố trí lao động chưa thành niên làm việc trong thời gian học tập; những điều bảo vệ lao động chưa thành niên không có hợp đồng lao động và lao động chưa thành niên là người giúp việc gia đình; cần có quy định bắt buộc về an toàn lao động cho người chưa thành niên...

      LÊ VĂN THƠM – THANH SƠN

;
;
.
.
.
.
.