Hình ảnh Thủ tướng kiểm tra tuyến cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận

.

Sáng 27-9, tại tỉnh Tiền Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn công tác đi thăm, kiểm tra tuyến cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận.

• Sáng 27-9, tại tỉnh Tiền Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn công tác đi thăm, kiểm tra tuyến cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc công bố vốn đầu tư xây dựng cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Sáng 27-9, tại tỉnh Tiền Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn công tác đi thăm, kiểm tra tuyến cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc công bố vốn đầu tư xây dựng cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
• Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà động viên các đơn vị và công nhân thi công. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà động viên các đơn vị và công nhân thi công. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
• Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn công tác đi thăm, kiểm tra tuyến cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn công tác đi thăm, kiểm tra tuyến cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
• Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc công bố bổ sung vốn đầu tư xây dựng cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc công bố bổ sung vốn đầu tư xây dựng cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
• Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra điểm đầu cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra điểm đầu cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
• Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà động viên các đơn vị và công nhân đang thi công. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà động viên các đơn vị và công nhân đang thi công. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
• Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà động viên các đơn vị và công nhân đang thi công. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà động viên các đơn vị và công nhân đang thi công. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
• Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà động viên các đơn vị và công nhân đang thi công. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà động viên các đơn vị và công nhân đang thi công. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
• Công nhân đang thi công tuyến cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Công nhân đang thi công tuyến cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
• Điểm đầu cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Điểm đầu cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo Vietnam+

;
;
.
.
.
.
.