Huyện Hòa Vang tập trung khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng

.

Sáng 27-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với Đề án phát triển du lịch cộng đồng huyện Hòa Vang giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đề án, giai đoạn 2020-2025, huyện Hòa Vang xác định 3 cụm du lịch cộng đồng gồm: Tà Lang - Giàn Bí (xã Hòa Bắc); Túy Loan (xã Hòa Phong) - Thạch Nham Tây - Thái Lai (xã Hòa Nhơn) - Phú Túc (xã Hòa Phú); An Định - Nam Yên - Phò Nam (xã Hòa Bắc) với các hình thức du lịch nghỉ dưỡng, cắm trại, thám hiểm núi rừng, tổ chức các trò chơi trên sông và trải nghiệm nông nghiệp.

Đến năm 2030, huyện Hòa Vang xác định các cụm du lịch cộng đồng tiềm năng khác như Phong Nam - vùng hoa Dương Sơn (xã Hòa Châu); Trung Nghĩa - Đông Sơn - Hòa Trung (xã Hòa Ninh) với hình thức du lịch không gian đồng quê, làng nghề truyền thống, làm nông dân, thưởng ngoạn vùng hoa... Đây là loại hình du lịch mới ở Hòa Vang nhằm giải quyết vấn đề lao động, nâng cao thu nhập của người dân và bảo vệ môi trường.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị cho rằng, huyện Hòa Vang có nhiều tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng nhưng chưa được khai thác triệt để. Vì vậy, địa phương nên tập trung xây dựng sản phẩm du lịch chủ lực cho từng cụm du lịch cộng đồng; xúc tiến quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng ý thức của người dân khi làm du lịch và đào tạo đội ngũ cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, để hiện thực hóa đề án, huyện nên chủ động tham mưu với thành phố để huy động tối đa nguồn lực và sự trợ giúp của các sở, ngành.

PHƯƠNG TẤN

;
;
.
.
.
.
.