7 xã của huyện Hòa Vang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

.

UBND thành phố vừa ban hành quyết định công nhận 7 xã trên địa bàn huyện Hòa Vang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, gồm các xã: Hòa Phước, Hòa Phú, Hòa Phong, Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Nhơn, Hòa Ninh.

UBND thành phố giao UBND huyện Hòa Vang tổ chức công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đúng quy định. Trước đó, UBND thành phố đã có quyết định công nhận 2 xã Hòa Châu và Hòa Tiến đạt chuẩn nông thôn mới (năm 2018).

Hiện nay, huyện Hòa Vang đã hoàn chỉnh hồ sơ xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho 2 xã Hòa Sơn và Hòa Liên để trình UBND thành phố phê duyệt, phấn đấu đến cuối năm 2019, cả 11 xã trên địa bàn huyện đều đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Huyện Hòa Vang cũng đang tập trung xây dựng hồ sơ và hoàn thành các tiêu chí để trình các cấp xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 ngay trong năm 2019.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.