Đề xuất nâng mức hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách

Chiều 23-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị góp ý 2 dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố quy định về người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thôn, tổ dân phố.

Về dự thảo nghị quyết ban hành quy định về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và định mức chi quản lý hành chính đối với cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn thành phố, các đại biểu góp ý cần có chính sách đặc thù hỗ trợ người làm việc ở xã, phường; tăng định mức chi quản lý hành chính hằng năm từ 32 triệu đồng/định biên/năm theo như dự thảo lên 42 triệu đồng/định biên/năm; chỉ cho kiêm nhiệm một số chức danh như chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, chủ tịch Hội Người cao tuổi.

Đối với dự thảo nghị quyết ban hành quy định về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia công việc ở tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố, các đại biểu góp ý cần bảo đảm và đáp ứng chế độ chính sách đối với cán bộ không chuyên trách, không để có tư tưởng xem nhẹ các chức danh không chuyên trách; xem xét nâng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách.

Bên cạnh đó, một số đại biểu đề nghị cần nâng mức phụ cấp hằng tháng cho người làm công tác ở tổ dân phố, thôn vì đây là lực lượng đảm nhận nhiều việc; nâng mức phụ cấp hằng tháng cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường...

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.