Phối hợp tuyên truyền hoạt động hòa giải, đối thoại tại tòa án

.

Ngày 24-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Tòa án nhân dân (TAND) thành phố tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp giai đoạn 2017-2019 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2019-2021.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, hai bên đã phối hợp thực hiện tốt các nội dung như: xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến hoạt động của các cơ quan tư pháp; tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; báo cáo, trao đổi và cung cấp thông tin; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhà nước và nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động xét xử của tòa án, tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện quyền dân chủ, quyền tham gia hoạt động tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.

Thông qua công tác phối hợp giải quyết đơn thư chưa thấy cán bộ, công chức thuộc tòa án 2 cấp và cán bộ trong hệ thống MTTQ Việt Nam thành phố vi phạm quy định pháp luật. Mặt trận các cấp đã tổ chức trên 5.800 buổi tập huấn tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật đến các tầng lớp nhân dân; thông báo kịp thời thông tin tội phạm để TAND thành phố xử lý theo thẩm quyền.

Hội nghị bàn giải pháp nâng cao chất lượng các nội dung của chương trình phối hợp giữa 2 bên giai đoạn 2019-2021; trong đó nhấn mạnh công tác vận động nhân dân tích cực tham gia giám sát hoạt động tư pháp, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phối hợp tuyên truyền và tăng cường hiệu quả hoạt động hòa giải, đối thoại tại tòa án.

S.TRUNG

;
;
.
.
.
.
.