CÁC QUẬN ỦY: NGŨ HÀNH SƠN, HẢI CHÂU VÀ CẨM LỆ

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Ngày 16-12, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Quận ủy Ngũ Hành Sơn (mở rộng) tổng kết công tác năm 2019, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung ghi nhận và đánh giá cao những kết quả quận Ngũ Hành Sơn đạt được trong năm qua.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung mong muốn trong năm 2020, quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Trong đó, cần chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong năm 2019, quận Ngũ Hành Sơn duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng giá trị sản xuất ước thực hiện trên 3.200 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch, tăng 21% so cùng kỳ; thu hút hơn 1,2 triệu lượt du khách nước ngoài đến tham quan, mua sắm, nghỉ dưỡng. Tổng thu ngân sách ước đạt hơn 809 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch thành phố giao. Lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm chăm lo, chương trình “Thành phố 4 an” thực hiện tốt. Năm 2020, quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục nâng cao chất lượng, tốc độ tăng trưởng kinh tế, chú trọng đầu tư lĩnh vực du lịch, dịch vụ; hoàn thiện Đề án phát triển du lịch tại Khu căn cứ cách mạng K20 và phía tây Danh thắng Ngũ Hành Sơn. Quận tăng cường quản lý đô thị, xây dựng cơ bản, tài nguyên môi trường; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các dự án trọng điểm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính. (TRỌNG HUY)

* Ngày 16-12, thông tin tại Hội nghị Quận ủy Hải Châu lần thứ 20 (mở rộng) cho biết, trong năm 2019, quận Hải Châu đổi mới phương thức làm việc, cải tiến nội dung hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Kinh tế quận tiếp tục tăng trưởng và phát triển đúng định hướng. Hoạt động sản xuất, kinh doanh có nhiều khởi sắc. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả năm ước đạt 51.861 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất thủy sản ước đạt 112,946 tỷ đồng, tăng 2,63% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 9-12, tổng thu ngân sách đạt 1.419,039 tỷ đồng, bằng 91,55% kế hoạch, tăng 17,75% so với cùng kỳ; ước cả năm 2019 đạt 1.550 tỷ đồng. Văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế được bảo đảm. Trong năm, toàn quận hoàn thành xây mới, sửa chữa 133 nhà chính sách; giúp 402 hộ thoát nghèo và giải quyết việc làm cho 8.120 người lao động. Lĩnh vực quản lý đô thị, nhất là công tác lập lại trật tự xây dựng vỉa hè, vệ sinh môi trường được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và Mặt trận, đoàn thể từ quận đến cơ sở được tăng cường, phát huy trách nhiệm của từng địa phương, đơn vị, kịp thời giải quyết xác đáng vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Năm 2020, Quận ủy Hải Châu tiếp tục bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, tích cực phát triển kinh tế; tăng cường kỷ cương, nền nếp trong quản lý đô thị; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hoàn thành mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2019-2020; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. (LAM PHƯƠNG)

l Ngày 16-12, thông tin tại Hội nghị Quận ủy Cẩm Lệ (mở rộng) tổng kết nhiệm vụ năm 2019 cho biết, tình hình kinh tế-xã hội của quận chuyển biến tích cực, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất đạt 19.490 tỷ đồng, tăng 10,34% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách trên địa bàn quận ước đạt 727 tỷ đồng, đạt 102,3% so với dự toán giao; giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho 2.100 lao động, đạt 100%; giảm 399 hộ nghèo theo chuẩn mới của thành phố. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư tăng về số lượng doanh nghiệp và vốn đăng ký. Các công trình trọng điểm bảo đảm tiến độ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị, công tác cán bộ, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp được tập trung triển khai đúng kế hoạch. Vai trò của Mặt trận, đoàn thể được phát huy.

Hội nghị thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, quận Cẩm Lệ đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; triển khai hiệu quả chủ đề năm 2020 “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”, phát triển kinh tế tư nhân, khuyến khích khởi nghiệp. Cùng với đó, tăng cường quản lý đất đai, quản lý đô thị, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường; chú trọng phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Quận ủy tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025. (ĐẶNG NỞ)

;
;
.
.
.
.
.