Đoàn công tác về phòng, chống tham nhũng làm việc tại tỉnh Quảng Nam

.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Ngọc Truyền cho biết trong năm 2019 công tác phòng, chống tham nhũng được tỉnh Quảng Nam thực hiện quyết liệt.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)
Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Ngày 26-12, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, làm trưởng đoàn đã kiểm tra, đôn đốc và đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Quảng Nam.

Báo cáo với Đoàn công tác, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Ngọc Truyền cho biết trong năm 2019 công tác phòng, chống tham nhũng được tỉnh Quảng Nam thực hiện quyết liệt.

Bên cạnh đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành 21 Chỉ thị về công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị. Công tác đầu tư công, mua sắm trang thiết bị, quy hoạch sử dụng đất được công khai minh bạch, góp phần ngăn chặn được các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Trong năm 2019 tỉnh Quảng Nam không có vụ án tham nhũng nghiêm trọng nào xảy ra. Cơ quan chức năng phát hiện 1 vụ gồm 3 người cấu kết gây tiêu cực trong công tác cấp chứng nhận quyền sử dụng đất ở huyện Duy Xuyên với số tiền trục lợi hơn 200 triệu đồng; đã khởi tố vụ án và đang tiếp tục điều tra xử lý.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường cho biết tỉnh ủy Quảng Nam xác định công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí là việc làm thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; gắn công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hành vi tham nhũng, lãng phí với học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp; đồng thời làm tốt công tác nêu gương người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng. Bí thư Tỉnh ủy, huyện ủy là người đứng đầu trong công tác đấu tranh, phòng chống và ngăn ngừa các hành vi tham nhũng.

Sự quyết liệt vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong năm qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh Quảng Nam đã nhận được sự đồng tình ủng hộ cao trong các tầng lớp nhân dân. Công tác bảo vệ người tố giác, người mạnh dạn đấu tranh chống các hành vi nhũng nhiễu, lãng phí được thực hiện có hiệu quả.

Trong năm không có cấp ủy và người đứng đầu tổ chức Đảng, chính quyền bị xử lý về hành vi tham nhũng.

Đại tướng Lương Cường đánh giá cao những cố gắng và quyết tâm của tỉnh Quảng Nam trên cả 3 phương diện phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng.

Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng của Quảng Nam đã góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng đang được Đảng ta quyết tâm thực hiện, góp phần giữ vững và ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Đại tướng Lương Cường đề nghị tỉnh Quảng Nam tiếp tục quan tâm đến chất lượng công tác tổ chức các hoạt động phòng, chống tham nhũng; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền có giải pháp cụ thể nhằm triệt tiêu nạn tham nhũng vặt, gây phiền hà nhũng nhiễu đối với nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng; đề cao công tác tự phát hiện và xử lý kịp thời các biểu hiện tiêu cực gắn liền với việc thu hồi tài sản tham nhũng.

Các cơ quan chức năng cần phối hợp tốt hơn nữa trong việc phát hiện và xử lý kiên quyết, dứt điểm các hành vi tham nhũng, tạo sự thống nhất cao nhằm tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng ta hiện nay.

Theo Vietnam+

;
;
.
.
.
.
.