Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển ven bờ

.

UBND thành phố vừa có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng kịch bản ứng phó sự cố môi trường biển và bản đồ nhạy cảm đường bờ; tổ chức rà soát, đề xuất điều chỉnh chương trình quan trắc nước biển ven bờ bảo đảm khả năng dự báo chất lượng nước biển để có giải pháp cải thiện môi trường biển; đồng thời, tổ chức điều tra, thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn thải từ đất liền ra biển, trước mắt thí điểm tại khu vực bán đảo Sơn Trà, dọc tuyến đường Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa, khu vực âu thuyền Thọ Quang vào năm 2020 và tiếp tục triển khai thực hiện tại các khu vực khác trong các năm tiếp theo.

HOÀNG HIỆP

 

;
;
.
.
.
.
.