Thực hiện hiệu quả các phong trào phụ nữ

Báo cáo tại hội nghị tổng kết hoạt động Hội và phong trào thi đua năm 2019 của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố ngày 26-12 cho thấy, trong năm qua, phong trào phụ nữ tiếp tục đạt nhiều kết quả, các cấp Hội đã bám sát nhiệm vụ của thành phố, của Trung ương để chủ động triển khai tốt các hoạt động.

Trong năm, các cấp Hội LHPN đã tổ chức nhiều hoạt động tập huấn, tiếp nhận ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; hỗ trợ cho hơn 1.200 phụ nữ vay vốn làm kinh tế; tập huấn về phát triển nhóm trẻ tư thục tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; ra quân dọn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh; truyền thông về an toàn cho phụ nữ và trẻ em…

Dịp này, 3 cá nhân xuất sắc nhận kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” của Trung ương Hội LHPN Việt Nam; 12 tập thể nhận bằng khen vì triển khai tốt phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội; 3 cá nhân đạt danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu”, 4 cá nhân đạt danh hiệu “Cán bộ Hội cơ sở giỏi”. UBND thành phố Đà Nẵng tặng bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc triển khai thực hiện mô hình “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”.                             

                   THANH TÌNH

;
;
.
.
.
.
.